Övik Energi

Avtalsvillkor

Här hittar du alla avtalsvillkor som är kopplade till de tjänster och avtal du som privatkund kan teckna med oss på Övik Energi.

Elhandel

Avtalsvillkoren har tagits fram i samarbete mellan vår branschorganisation Energiföretagen Sverige och Konsumentverket.

Avtalsvillkor

Giltiga från

Allmänna avtalsvillkor EL 2012 K (rev2) Pdf, 196 kB.

2019-04-01

Särskilda villkor för försäljning av el från anvisat elhandelsföretag till konsument Pdf, 108.1 kB.

2018-10-23

Fjärrvärme

Dina rättigheter som konsument regleras av olika lagar, däribland fjärrvärmelagen. Dessa rättigheter är inkluderade i de allmänna avtalsvillkoren. Lagen innebär bland annat att du har rätt att förhandla med oss om vi ändrar våra avtalsvillkor för fjärrvärme. För att förhandla ska du, inom tre veckor från det att du fått information om ändrade avtalsvillkor, kontakta vår kundservice och begära förhandling. Om du inte är nöjd med resultatet av förhandlingen så kan du efter avslutad förhandling ansöka om medling hos Fjärrvärmenämnden. Lagen ger dig också rätt att alltid säga upp ditt avtal om du inte accepterar de nya villkoren. Kontakta kundservice om du vill ha mer information om detta.

Du kan läsa mer om fjärrvärmelagen (2008:263) på riksdagens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Smart laddning

Avtalsvillkor

Giltiga från

Särskilda villkor för Smart laddning Pdf, 119.9 kB.

2021-04-22

Kontakta oss

Har du några frågor kan du alltid kontakta vår kundservice.

Kontaktuppgifter