Övik Energi

Frågor och svar

Hitta svar på din fråga eller kontakta vår kundservice så hjälper vi dig.

För att kunna sälja den el som matas ut på vårt elnät behöver du en mätare som är timmätt och som mäter både den el som matas ut och den el som matas in på nätet. Mätarbytet är kostnadsfritt så länge elproduktionsanläggningen får plats på befintlig huvudsäkring. Det är först efter att vi får in en färdiganmälan om att installationen är klar från din elinstallatör som vi åker ut och genomför mätarbytet.

Nej, vid strömavbrott slutar en nätansluten anläggning att producera el då växelriktaren som omvandlar likströmmen från solcellerna till växelström stängs av per automatik. Solcellsanläggningen är konstruerad så på grund av säkerhetsskäl. Problem och säkerhetsrisker skulle uppstå om elproducenter skulle mata ut ström på elnätet medan tekniker är ute och jobbar med strömavbrottet. Däremot fortsätter solcellsanläggningen vara strömförande så länge solen lyser, oavsett om huvudströmbrytaren är avslagen. Därför är det ur brandbekämpningssynpunkt en fördel att ha ett smart system som sänker effekten i panelerna till ett minimum när huvudströmbrytaren är frånslagen.

En solcellsanläggning består av ett antal solceller som t.ex. monteras på din fastighets tak. När solen skiner omvandlar solcellerna energin i solens strålar till el. Solpanelerna levererar likström, så för att kunna använda elen behövs en växelriktare som omvandlar likströmmen till växelström.

Vilket elnätsbolag du är kund hos beror på var du bor eller var din anläggning finns.

Är du osäker på vilken elnätsägare man har, kan du kolla upp det på elomraden.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Karta över Övik Energis elnätsområde Pdf, 1.2 MB.

Nätavgift är den avgift du betalar för att få elen levererad till dig. I den summan ingå det förutom elöverföring även kostnader för drift och underhåll. Nätavgiften består av två delar, en fast avgift som är beroende på vilken säkringsstorlek du har och en rörlig avgift som är beroende av den energiförbrukning du har.

Så här är gatubelysningen tänd i stadskärnan:

I stadskärnan tänds gatubelysningen vid skymning och släcks vid gryning året runt.

Så här är gatubelysningen tänd i ytterområden:

Söndag–torsdag: från kl. 05 till gryning och från skymning till kl. 23
Fredag–lördag: från kl. 05 till gryning och från skymning till kl. 02

Gatubelysningen tänds mellan den 1 augusti och 30 april.

Energiskatteavdraget på 9,6 öre/kWh har du om din anläggning finns i Västerbotten, Norrbotten och Jämtland samt i Örnsköldsvik, Sollefteå, Ånge, Ljusdal, Malung-Sälen, Mora, Orsa, Älvdalen och Torsby kommun.

Den 1 november 2011 delade Svenska Kraftnät in Sverige i fyra olika anmälningsområden, även kallade elområden, för att underlätta en marknadsmässig hantering av flaskhalsar i överföringen av el genom Sverige. Bakgrunden är bland annat den sneda fördelningen mellan produktion och förbrukning. Mycket av elproduktionen finns i norra Sverige medan merparten av förbrukningen finns i mellersta och södra landet.

Uppdelningen innebär att Sverige inte har ett gemensamt elpris, baserat på tillgång och efterfrågan i de olika elområdena. Detta omfattar även fastpriskunder i de fall där elhandlaren använder en prisjusteringsklausul.

Får du strömavbrott hemma ska du först kontrollera om felet finns i ditt hus. Kontrollera att säkringarna i proppskåpet är hela, att jordfelsbrytaren inte löst ut och se efter om det lyser hos grannarna.

Tips! Ibland åker inte den färgade brickan i botten på porslinssäkringarna ut ordentligt. För att vara på den säkra sidan, prova byta ut säkringarna för att kontrollera. Ett ytterligare bra tips är att lära sig sitt egna elsystem i hemmet. Om du redan på förhand vet vilka säkringar som leder till vilka apparater så underlättar det felsökningen.

Om du inte hittar någon orsak till strömavbrottet hemma är nästa steg att se om det är publicerad något på vår driftinformation.

Vår beredskapsstyrka är i tjänst årets alla timmar och jobbar alltid så fort de kan med felavhjälpning, men skulle avbrottet pågå under en längre tid har du rätt till avbrottsersättning.

Felanmälan

Om strömavbrottet inte blir avhjälpt av våra tips ovan, och det inte finns någon driftinformation här på ovikenergi.se hittar du information om hur du gör en felanmälan här.

Regeringen har beslutat att införa nya funktionskrav på alla elmätare i Sverige, som ett steg närmare ett smartare elnät.

För att vi ska uppfylla de nya funktionskraven som ställs av Energimarknadsinspektionen, kommer vi att byta ut alla elmätare inom vårt elnätsområde. Arbetet påbörjades under 2021 och till december 2024 ska alla cirka 9 000 elmätare vara utbytta.

Här kan du se om du bor i vårt elnätsområde och hur ett byte av en elmätare går till.

Anvisningsavtal får du som inte gjort ett eget val av elhandlare när du flyttar in på vårt elnät, till exempel när du byter bostad.

Här kan du läsa om vad anvisningspris innebär samt se information om de elavtal du kan teckna.

Du är varmt välkommen att kontakta vår kundservice via Mina sidor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., mejl kundservice@ovikenergi.se, eller telefon 0660-789 01.

Det är mycket att tänka på i samband med en flytt och vi har därför samlat alla de vanligaste frågorna och svaren på en och samma sida. Du hittar den här.

Efter att du beställt den tjänst du vill använda i vårt fibernät (internet är den vanligaste) och tjänsteleverantören har aktiverat den, öppnar du en webbläsare på den anslutna enheten. Då öppnas vår nätaktiveringsportal. Där aktiverar du ditt nätavtal genom att verifiera uppgifter och godkänna avtalsvillkor för vårt fibernätavtal. Om du inte får upp startsidan för nätaktiveringsportalen, kan du prova att starta om alla enheter (dator och eventuellt router).

Efter en kort stund kommer din tjänst att bli aktiverad. Du kan behöva starta om din utrustning för att komma igång, men normalt fungerar detta automatiskt inom några minuter.

Se vår steg för steg-guide här.

Om du producerar din egen el från förnybara energikällor kan du ansöka om elcertifikat hos Energimyndigheten. I dagsläget har vi inga möjligheter att köpa dina elcertifikat. Läs mer om elcertifikat på Energimyndigheten.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Har du beställt komplett anslutning, gräver vi på din tomt och återställer då med de jordmassor som vi grävt upp. Stora stenar läggs inte tillbaka för att inte riskera skador på kanalisationen. Finåterställning med matjord samt gräsfrö ombesörjer ni själva med.

Intrång på tomtmark

Om vi gjort intrång på din mark för att gräva till intilliggande fastigheter, alltså grävning som inte rör din egen fiberanslutning, återställer vi marken till ursprungligt skick. Beroende på olika omständigheter kan återställning dröja till året efter.

Övrig mark

Övrig mark återställer vi efter de krav markägaren har, som oftast är Örnsköldsviks Kommun eller Trafikverket. Vägområdet, diken och mark närmast vägar grovåterställs efter framdragning av fiberkanalisationen.

Läs mer om vilken mark som räknas till vägområde, som också ägs av väghållaren på trafikverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Du kan även kontakta vår kundservice på telefon 0660-789 01.

Du ändrar ditt lösenord genom att gå in på Mina uppgifter längst upp när du är inloggad på Mina sidor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Där kan du även uppdatera dina kontaktuppgifter.

Mina Sidor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du bland annat få en översikt över dina tjänster, se dina fakturor, göra enklare ärenden och ställa frågor till kundservice. Från och med februari 2020 är Mina Sidor en gemensam service från Övik Energi och Miva, där flera nya funktioner ingår för att göra det enklare för dig som kund. Om du är kund hos Övik Energi kan du bland annat:

 • Få en översikt över dina avtal.
 • Följ din förbrukning. Du som har exempelvis fjärrvärme eller el kan följa din användning med hjälp av statistik och rapporter.
 • Se tidigare utskick med information vi skickat till dig.
 • Förnya ditt elavtal.
 • Se dina fakturor och kommande förfallodatum.
 • Kontakta kundservice.
 • Ändra vilka kontaktuppgifter vi har registrerade på ditt kundnummer.

För att skapa ett nytt lösenord, gå in på Mina Sidor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och klicka på Glömt lösenord och skriv in ditt kundnummer.

Ett mejl skickas då till den e-postadress du har registrerad. Följ anvisningarna i mejlet för att skapa ett nytt lösenord.

Vad har jag för kundnummer?

Ditt kundnummer hittar du överst till höger på dina fakturor. Du kan också kontakta kundservice så hjälper vi dig.

Ditt kundnummer hittar oftast på brev du fått i samband med att du tecknat din tjänst hos oss, eller när vi skickat ut annan information till dig.

Vill du veta ditt kundnummer kan du logga in på Mina sidor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och logga in med ditt personnummer och BankID. Väl inne på Mina sidor hittar du ditt kundnummer under Mina uppgifter.

Inne på Mina sidor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns det flera funktioner som visar statistik över din förbrukning av el, fjärrvärme och fjärrkyla. Dessa är Förbrukning, Timvärdesrapport och Övriga rapporter.

Övik Energi och Miva samarbetar och Mina sidor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är från och med februari 2020 en gemensam service från bolagen. Det innebär att du kan se dina tjänster hos båda bolagen på samma ställe. Vårt mål är att det ska förenkla för dig som kund. Om du enbart har tjänster hos Övik Energi kommer du ändå att se rubriker som hör till tjänster från Miva.

Sedan tidigare har Övik Energi och Miva ett gemensamt kundinformationssystem som gör att vi kan sänka våra administrationskostnader. Det är av den anledningen vi nu lanserat ett gemensamt Mina sidor. Hantering av personuppgifter sker enligt GDPR och regleras i ett avtal mellan bolagen.

Sedan februari 2020 har Övik Energi och Miva Mina sidor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som en gemensam service från bolagen. Det innebär att du kan se dina tjänster hos båda bolagen på samma ställe och vårt mål är att det ska förenkla för dig som kund. Om du enbart har tjänster hos Övik energi kommer du ändå att se rubriker som hör till tjänster från Miva.

Mina Sidor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en gemensam service från Övik Energi och Miva, därför finns det en adress för tjänster från Miva (t.ex. vatten) och en adress för tjänster från Övik Energi (t.ex. fjärrvärme). Vi har nu märkt varje adress med vilken nyttighet som är kopplad dit, för en enklare översyn för dig.

Under FakturorMina Sidor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ser du en sammanställning på alla dina fakturor från oss och Miva. Där får du en översyn på bland annat fakturanummer, belopp, förfallodatum och vilken adress fakturan avser. Du kan även öppna fakturan i PDF-format genom att klicka på PDF-symbolen längst till höger i tabellen.

Du hittar till Mina sidor via länken längst upp till höger på vår webbplats eller via Mina Sidor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Som privatperson är det enklast att logga in på Mina sidor med ditt personnummer och BankID. Det går även att logga in med kundnummer och lösenord. Om du saknar lösenord väljer du “Registrera E-post" på inloggningssidan till Mina sidor. Där fyller du i ditt kundnummer, personnummer och din mejladress och väljer sedan “Registrera”. Inom kort får du sedan ett mejl med en länk för att välja ett lösenord. Om du vill ändra en redan registrerad mejladress gör du det genom att gå in på Mina uppgifter längst upp till höger på Mina sidor. Där kan du uppdatera dina kontaktuppgifter och ändra lösenord.

Som företagskund måste du logga in via kundnummer och lösenord, då det inte är något personnummer kopplat mot kundnumret. För att skapa ett lösenord går du tillväga på samma vis som beskrivet ovan.

Hur skaffar jag BankID?

För att du ska kunna hämta och använda BankID krävs att du har installerat BankID-appen. Efter det loggar du in på din internetbank och beställer BankID. Följ anvisningarna från din bank.

Vi på Övik Energi vill vara snabba i vår kommunikation till dig som kund. Därför skickar vi nu i större utsträckning våra aviseringar digitalt, antingen via sms eller mejl. Ibland behöver vi nå dig i samband med mätarbyten för el och fjärrvärme, eller i samband med installation av fibernät. En annan anledning kan vara att vi har försökt nå dig på telefon och inte lyckats.

Du ska känna dig trygg med att vi på Övik Energi aldrig ber dig om kontouppgifter via sms eller mejl. Om du skulle få ett meddelande där avsändaren utger sig för att vara Övik Energi och ber dig om kontouppgifter, personnummer eller liknande, kontakta vår kundservice.

Sedan 1/1 2023 har vi papperslöst autogiro och du ser din faktura på Mina sidor. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Att betala fakturor via autogiro fungerar på samma sätt som tidigare. Har du registrerat en mejladress eller mobilnummer på Mina Sidor får du aviseringar när det finns en ny faktura att betala. Om du hellre vill ha en papperskopia på din faktura, kontakta vår kundservice.

Med mejlfaktura får du din faktura som en pdf-bilaga till din e-post. Inbetalningen görs manuellt, men i mejlet finns det viktigaste lättillgängligt. Du anmäler dig enklast till mejlfaktura via vår webbsida. Du är varmt välkommen att kontakta vår kundservice via Mina sidor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., mejl kundservice@ovikenergi.se, eller telefon 0660-789 01.

Tänk på att kolla skräpposten i ditt mejlprogram om du inte fått din faktura. Märk avsändaren som betrodd så kommer inte fakturan att hamna där igen.

Ja, absolut. Fyll i vår autogiroanmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. direkt på vår webbplats. Du signerar med BankID.

Du kan även kontakta vår kundservice på telefon 0660-789 01 om du behöver hjälp eller hellre önskar att vi skickar en blankett med posten.

E-faktura innebär att du får fakturan digitalt till din internetbank, där du endast behöver godkänna fakturan för att beloppet ska dras från ditt konto. Autobetalning är en tjänst kopplad till e-faktura som vissa banker erbjuder, där godkännandet av fakturan även sker automatiskt.

Du aktiverar enklast e-faktura genom att göra en anmälan direkt via din internetbank och leta upp Övik Energi bland dina betalningsmottagare. Om du vill att vi registrerar det åt dig så kan du beställa e-faktura via vår hemsida. Du är varmt välkommen att kontakta vår kundservice via Mina sidor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., mejl kundservice@ovikenergi.se, eller telefon 0660-789 01.

Notera att endast konsumenter kan ansöka om e-faktura. Vill du som näringsidkare få din faktura digitalt kan du läsa mer om det här.

Visma Financial Solutions är ett inkassoföretag och en samarbetspartner till Övik Energi. Du har fått fakturan från Visma för att du inte betalat en faktura till Övik Energi. När en faktura inte betalats lämnar vi över ärendet till Visma.

I och med att du fått en faktura från Visma, så är det till Visma du ska betala din skuld. Du kan alltså inte reglera din skuld via Övik Energis post-/bankgiro eller genom att besöka vår kundservice. Visma Collectors bankgironummer är 5607-3703 och Visma nås på telefon 0771-23 24 00. Deras öppettider är vardagar 08.00-16.30.

Kontakta Visma Financial Solutions för att få veta din totala skuld inklusive eventuell återinkopplingsavgift.

Det finns flera olika format vi kan leverera elektroniska fakturor på.

De vanligaste är Svefaktura.
Då behöver vi ett GLN = ”Lokaliseringsnummer" och vilken operatör ni använder.

Mindre företag har oftast sina organisationsnummer med kontrollsiffrorna 736 i början.

Vi skickar även formatet PEPPOL som är ett nytt EU direktiv, och som PDF via epost om man saknar möjlighet att få sin faktura via Svefaktura eller PEPPOL.

Planerar du att göra markarbeten i din trädgård eller vid tomtgräns? Att råka gräva av ledningar kan bli kostsamt, men det finns ett bra sätt att undvika skador och onödiga kostnader. Begär ledningsmarkering genom webbtjänsten Ledningskollen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. innan du sätter igång, oavsett om du gräver själv eller anlitar ett företag.

Myndighetskravet säger att porten ska vara inaktiv om den nuvarande elnätskunden inte har begärt aktivering av den. Du som kund har ansvar för att endast behöriga har åtkomst till en aktiverad port. Övik energi Nät ansvarar för att inaktivera HAN-porten när kunden begär det, när kunden flyttar från adressen eller när elnätavtalet av annan anledning avslutas och anslutningen saknar elanvändare.

Vad gäller elsäkerheten så leds ingen farlig ström genom porten. Gällande datasäkerheten så är endast envägskommunikation möjlig genom porten. Det går alltså endast att läsa av information ur elmätaren via HAN-porten, inte ladda upp information in i mätaren. Enligt myndighetskrav så får porten inte vara aktiverad förutom när kunden har begärt det. En aktiv port har kunden själv ansvar för att begränsa fysisk åtkomst till.

Nej, sitter din elmätare ej tillgänglig för dig som kund, kommer du inte att kunna använda HAN-porten även om du har fått en ny elmätare. Detta skulle till exempel kunna vara om din elmätare sitter i en låst elcentral i källaren på ett flerbostadshus.

Kika på vår sida om HAN-porten, här finns en text om felavhjälpning att läsa.
Om HAN-porten fortfarande inte fungerar, vänd dig i första hand till återförsäljaren av din utrustning.

När HAN-porten är aktiverad kommer data pushas ut från porten enligt standarden HAN-P1 och skickas en gång var tionde sekund.

Det finns flera återförsäljare som du kan köpa dina HAN-moduler av. Övik Energi Nät säljer inte HAN-moduler.

För att kunna ansluta utrustning till HAN-porten behöver du en HAN-modul, med standard RJ12.

Observera att RJ12-modulen kräver extern strömförsörjning då HAN-porten i sig inte kan driva inkopplad utrustning. Du kan köpa HAN-moduler hos flertalet återförsäljare.

Nej, det är enbart den som står som elnätskund på anslutningen med tillhörande elmätare som kan begära aktivering.

Först behöver du begära att HAN-porten aktiveras av Övik Energi Nät. För att kunna ansluta utrustning till HAN-porten behöver du också en HAN-modul.

Här beställer du att du vill aktivera din HAN-port.

Information som du kan ta ut via HAN-porten är:

 • Mätarens aktuella datum och tid
 • Mätarnummer
 • Mätartyp
 • Momentan effekt i alla fyra kvadranter (import, export, aktiv, reaktiv)
 • Total energi (mätarställning) i alla fyra kvadranter (import, export, aktiv, reaktiv)
 • Spänning per fas
 • Ström per fas

HAN-porten, som också kallas för kundgränssnitt, finns på alla nya elmätare och gör det möjligt att i nära realtid ta ut mätvärden om sin egen elanvändning. Via HAN-porten kan du ansluta utrustning från tredje part för olika energitjänster som till exempel lastbalansering av laddbox.

Med solceller på taket kommer du kunna producera din egen el i över 25 år framåt. Du kommer minska ditt behov av köpt el och blir till exempel inte lika påverkad av de svängningar som elpriset har över tid. Dessutom kan du tjäna pengar på din överskottsel. Du minskar din miljöpåverkan då solens energi är en förnybar energikälla och under elproduktionen skapas inga utsläpp som påverkar miljön.

Du kan skicka in din beställning av fjärrvärmeanslutning när som helst under året, men själva arbetet med att ansluta din villa görs med fördel när det är tjälfritt i marken, det vill säga i normala fall maj till november. Det är bästa tiden för att gräva i marken, både på din tomt och ute i gatan, för att lägga ned fjärrvärmeledningen och koppla ihop med fjärrvärmenätet.

Så bästa tiden att beställa sin fjärrvärmeanslutning är under vårvintern, så att vi kan planera in den i god tid innan ”grävsäsongen” startar.

Men självklart går det även bra att beställa under andra delar av året.

Energiavgift är det energi som du förbrukar för att få värme och varmvatten och den anges i kWh på din faktura.

Dags att byta till värme som bara funkar?

Ta kontakt med våra säljare på telefon 0660-789 01 så berättar vi mer.

Läs mer om vad det kostar.

En cirkulationspump håller cirka 10-15 år.

Funderar du på att byta uppvärmning kan du först ta kontakt med oss så kan vi hjälpa dig med en kostnadsjämförelse innan du bestämmer hur du ska göra.

Det är 3 månaders uppsägningstid på ett fjärrvärmeavtal. Om du vill säga upp värmen skickar du in det skriftligt till oss, antingen via mejl till kundservice@ovikenergi.se eller skicka in via post till:

Övik Energi
Sjögatan 4 A
89161 Örnsköldsvik

Vi gör regelbunden och professionell tillsyn och service på din central. Är centralen rätt inställd och i gott skick så är den mer energieffektiv och livslängden ökar. Vi erbjuder två olika serviceavtal, Villa Standard och Villa Plus.

Läs mer om våra serviceavtal.

Vi levererar fjärrvärme på följande orter:

 • Örnsköldsvik
 • Bjästa
 • Bredbyn
 • Husum
 • Moliden

För att du skall få reda på om just ditt hus kan anslutas så ber vi dig att kontakta våra säljare för fjärrvärme på telefon 0660-789 01, eller fyll i formuläret för intresseanmälan så återkommer vi till dig.

I Örnsköldsvik finns fjärrvärmen centralt och i de allra flesta närområdena, se nedan:

 • Arnäsvall
 • Bonäset
 • Brösta
 • Centrala delarna av Örnsköldsvik
 • Gene
 • Gullänget
 • Gålnäs
 • Högland
 • Hörnett
 • Domsjö
 • Järved
 • Kroksta
 • Salmostaden
 • Själevad
 • Skidsta
 • Svartby
 • Svedjeholmen
 • Sund
 • Varvet
 • Vårby

Nej, som privatkund sammanvägs timpriset på elbörsen med en elanvändningsprofil för det elområde du bor i. Det rörliga elpriset blir en typ av medelpris som räknas fram månadsvis, det vill säga att samma pris per kWh gäller under en hel månad. Du kommer därför inte att påverkas mycket om det är höga elpriser en enskild timme, men du kan i stället påverka genom att se över din totala elförbrukning.

Du behöver ange anläggnings-ID för den egna elproduktionsanläggningen. Anläggnings-ID står på fakturorna från det elnätsbolag du har avtal med för din elproduktion. Om det gäller en helt ny elproduktionsanläggning får du information om ditt anläggnings-ID via installationsmedgivandet från det elnätsbolag som din elproduktionsanläggning ska anslutas till. Det underlättar även för oss om du kan ange storleken på säkringen i anslutningspunkten samt inmatningseffekt för din elproduktionsanläggning.

Följande är ett krav för att få sälja din överskottsel till Övik Energi:

 • Du framställer förnybar el, t.ex. från sol eller vind
 • Du måste vara fast ansluten till elnätet (du behöver inte ha Övik Energi Nät AB som elnätsbolag för att sälja din el till Övik Energi AB)
 • Du har ett inmatningsabonnemang hos ditt nätbolag
 • Uttag och inmatning av el sker via samma huvudsäkring och elmätare
 • Du köper din elkonsumtion av Övik Energi AB

Nej, du behöver alltid ha ett kompletterande elhandelsavtal för de stunder då solen inte skiner. Mellan november till februari kommer solcellerna producera mindre än under sommarhalvåret och troligtvis kommer du behöva köpa till el för att täcka dina elbehov. Under perioden mars till oktober när solen skiner som mest kan det däremot bli el över, så kallad överskottsel, som du kan sälja och få ersättning för.

Du behöver uppfylla våra krav för att få sälja din överskottsel. Kontakta vår kundservice via mejl till kundervice@ovikenergi.se eller på telefon 0660-789 01 så hjälper vi dig att teckna rätt avtal och hantera allt som krävs för registreringen. Efter avtalstecknandet får du ett bekräftelsebrev med avtalsvillkor per post.

Du har ingen bindningstid om du tecknar avtal om att sälja överskottsel till oss, dock är det ett krav att du även köper din elkonsumtion hos oss. Om du skulle byta till en annan elhandlare på konsumtionen så blir det ett avtalsbrott och vi har rätt att säga upp elhandelsavtalet gällande överskottselen.

De här tre avgifterna finansierar olika delar av statens verksamhet inom elområdet. Avgifterna är beslutade av riksdag och regering.

Elsäkerhetsavgiften finansierar Elsäkerhetsverkets arbete. Elsäkerhetsverket arbetar för att förebygga att människor och egendom skadas av el.

Elberedskapsavgiften finansierar delar av Svenska Kraftnäts arbete. Svenska Kraftnät är ett statligt affärsverk som sköter stamnätet för elkraft.

Nätövervakningsavgiften finansierar delar av Energimarknadsinspektionens arbete.

Läs mer om myndighetsavgifterna.

Din elkostnad består av två delar: elnätskostnad och elhandelskostnad.

Elnätsbolaget äger och underhåller ledningarna i området och ansvarar för att elen transporterar hem till dig. Elnätskostnaden bestäms genom ditt nätavtal och tecknas med elnätsbolaget. Vilket elnätsbolag du är kund hos hittar du på elomraden.se Länk till annan webbplats.. Vid en flytt är det viktigt att du först tecknar ett elnätsavtal med elnätsföretaget i området. När detta är gjort och du fått ditt anläggnings-ID, är du redo att teckna ditt elhandelsavtal.

Karta över Övik Energis elnätsområde. Pdf, 1.2 MB.

Elhandelsbolag kan du välja fritt bland olika leverantörer och det är avtalet med dem som avser elen du förbrukar. Vissa elhandelsbolag säljer bara el och äger inga elnät, medan Övik Energi är både elnätsägare och elhandelsleverantör.

Man kan teckna elhandelsavtal här på ovikenergi.se eller på Mina Sidor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Du kan också kontakta vår kundservice via mejl till kundservice@ovikenergi.se eller på telefon 0660-789 01.

För att kunna teckna ett elavtal behöver vi veta vilket datum du vill att det nya elavtal ska börja gälla, ditt personnummer, namn och adress som elavtalet gäller.

Om man bor inom ett annat elnätsområde och vill teckna elhandelsavtal med oss, behöver du ha ditt anläggnings-ID och områdes-ID för att vi ska kunna teckna ett nytt elhandelsavtal.

De uppgifterna finns på fakturan från ditt elnätsbolag. Om du redan har ett elhandelsavtal med en annan elhandlare, meddela oss också när ditt nuvarande elhandelsavtal löper ut.

Ja, du måste ha ett elavtal för att kunna utnyttja elen i din bostad. Teckna ditt nya elavtal här eller gör det via Mina sidor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om ditt befintliga avtal hos oss snart löper ut.

Du kan också kontakta vår kundservice via mejl till kundservice@ovikenergi.se eller på telefon 0660-789 01 så kan vi hjälpa dig hitta ett avtal som passar dig.

Om du inte gör ett aktivt val av avtal får du automatiskt ett anvisningsavtal på elhandeln.

Övik Energi Nät äger all gatu- och vägbelysning i kommunen med undantag för anläggningar som ägs av Trafikverket, föreningar, privatpersoner eller företag. Det avser cirka 18 700 ljuspunkter.

Övik Energi Nät sköter, på uppdrag av kommunen, drift och underhåll av gatubelysningen. I det ingår bland annat att åtgärda trasig gatubelysning. Tider för när gatubelysningen är tänd eller släckt samt hur många ljuspunkter det ska finnas beslutar kommunen.

Är det något fel med gatubelysningen kan du felanmäla problemet här.

När du tecknar ett avtal med oss så godkänner du också villkoren för avtalet, både de allmänna avtalsvillkoren för el samt våra särskilda avtalsvillkor. Här kan du hitta alla våra avtalsvillkor.

Har du frågor är du naturligtvis välkommen att kontakta vår kundservice via Mina sidor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., mejl kundservice@ovikenergi.se, eller telefon 0660-789 01.

Ett fast elpris ger samma pris per kilowattimme oavsett vad som händer på elmarknaden under den avtalsperiod du valt. Beloppet på din faktura kommer att variera beroende på hur många kilowattimmar du förbrukar varje månad.

Ett rörligt elpris innebär att priset per kilowattimme varierar från månad till månad utifrån svängningarna på elmarknaden. Hur mycket el du använder varje månad påverkar sen den totala kostnaden, precis som ett fast elpris.

Vi skickar ut en påminnelse via brev när du behöver teckna om ditt avtal, i god tid innan det löper ut. Du kan enkelt teckna om ditt avtal cirka tre månader innan avtalets sista datum via Mina sidor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om du inte gör ett aktivt val så får du i stället ett rörligt avtal hos oss. Om du efter sista avtalsdatum vill byta tillbaka till ett fastprisavtal kontaktar du oss via mejl till kundservice@ovikenergi.se eller på telefon 0660-789 01 så ordnar vi ett nytt avtal, med start från nästkommande månad.

Vi samarbetar inte med något annat elbolag. Vårt råd är att avsluta samtalet direkt och inte svara på deras eventuella sms.

Har du blivit kontaktad och känner dig fundersam är du varmt välkommen att kontakta vår kundservice via mejl till kundservice@ovikenergi.se eller på telefon 0660-789 01 så hjälper vi dig.

På Energimarknadsbyrån kan du se om bolaget som ringt dig finns med på deras klagomålslista Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Se aktuella elpriser här. Priserna visas inklusive moms. Vill du se mer detaljerad information såsom jämförpriser klickar du in dig på önskat elavtal och läser vad som gäller för just det avtalet.

Använder du el för uppvärmning och varmvatten idag, minskar du din elanvändning avsevärt genom att byta till fjärrvärme.

Ta kontakt med våra säljare på telefon 0660-789 01 så berättar vi mer.

Läs andra tips om hur du minskar din elanvändning.

I media rapporteras det att elbolag utreder möjligheten att säga upp elavtal med hänvisning till klausulen force majeure, på grund av de oförutsedda händelserna relaterade till energisituationen i Europa.

Övik Energi hänvisar inte till force majeure. Övik Energis ingångna avtal med kund gäller.

Har du ett elavtal med oss som snart löper ut och du behöver teckna ett nytt kan du cirka tre månader innan avtalet sista datum göra det via Mina sidor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Att den el vi producerar är 100% förnybar, säkras genom så kallade ursprungsgarantier, som utfärdas av staten och är ett sätt att bokföra varifrån elen kommer. Syftet är att elbolag – och även du som kund – ska veta vilket produktionsslag elen kommer ifrån. Du kan läs mer om ursprungsgarantier hos Energimyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Elcertifikat är ett stöd för att främja förnybar energiproduktion i Sverige, som till exempel kraftvärme, vattenkraft, vindkraft och sol.

De elproducenter som finns på marknaden får elcertifikat för den förnybara el de producerar. När du som slutkund köper el från elhandelsföretaget får du, utöver själva elen, även betala för elcertifikatet.

Oavsett vilket elavtal du som kund väljer, fossilfritt eller förnybart, tillkommer alltid en kostnad för elcertifikat. Elcertifikatavgiften är en viss andel av elpriset och justeras varje år.

När man inte aktivt själv valt ett elhandelsavtal får man ett anvisningsavtal hos oss. Anvisningspriset ligger oftast högre än avtalspriserna - därför kan det vara en god idé att satsa på vårt rörliga elavtal istället.

Om du vill byta till ett annat elhandelsavtal kan vi byta med start från nästkommande månad.

Teckna enkelt ditt elhandelsavtal här på ovikenergi.se, eller kontakta oss via mejl kundservice@ovikenergi.se eller telefon 0660-789 01.

Vill ni byta till en annan elhandlare, är det 14 dagar framåt från teckningsdagen av avtalet som de kan söka leveransen av oss.

Många kunder är på jakt efter det lägsta priset. Tänk då på att säkerställa att du inte råkar ut för tillkommande kostnader i efterhand. Håll också utkik efter bindningstider som anger hur länge avtalet gäller och uppsägningstider för att komma ur ett avtal.

Det kan även finnas andra faktorer än pris som är viktiga för kundens val, till exempel en kundservice som snabbt kan svara på frågor och att man som kund blir omhändertagen om ett problem uppstår.

Brytkostnaden är vad det kostar dig att bryta ett avtal innan den avtalade tiden gått ut. Om du till exempel tecknat ett 3-årsavtal men vill byta leverantör efter ett år får du betala en avgift för det, på samma sätt som om du vill lösa ett bundet bostadslån i förtid. Det är dock viktigt att denna kostnad är skälig – kolla därför upp den.

Ja, man kan lösa det mot en avgift, allt enligt allmänna avtalsvillkoren.

Avgiftsberäkningen görs utifrån kvarvarande längd på avtal, årsförbrukning och det aktuella prisläget samt en administrativ kostnad.

För mer information och hjälp med uträkning, kontakta vår kundservice via Mina sidor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., mejl kundservice@ovikenergi.se, eller telefon 0660-789 01.

Om du är missnöjd med ditt avtal eller med ditt elhandelsföretag och är osäker på vart du ska vända dig, så kan du börja med att läsa mer om dina rättigheter i Konsumenternas Energimarknadsbyrås Klagoguide Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

 • Undersök vad som gäller om du undertecknar en fullmakt, det vill säga – du låter en tredje part inhämta information och eventuellt teckna elavtal i ditt namn. Det rimliga är att fullmakten räcker för ett avtalsbyte och att det tydligt framgår vad fullmakten ska användas till.
 • Kolla upp avtalets bindningstid, så att du inte binder upp dig för en längre period än du anser rimligt.
 • Kolla vad det kostar dig om du måste avsluta avtalet i förtid, till exempel om du ska flytta.
 • Vad händer när avtalet löper ut? Förlängs avtalet automatiskt då och till vilka villkor? Om avtalet förlängs till ett mindre förmånligt avtal - se till att lägga in en påminnelse i kalendern så att du ser över avtalet när det är på väg att löpa ut.

Du kan söka information på Konsumenternas energimarknadsbyrå Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som för statistik över aktörer med många kundklagomål eller jämföra priser på elpriskollen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Konsumenternas energimarknadsbyrås uppdragsgivare är Energimyndigheten, Energimarknadsinspektionen, Konsumentverket och branschorganisationerna Energiföretagen Sverige och Energigas Sverige.

Du kan teckna om ditt elhandelsavtal när som helst genom att kontakta vår kundservice, så hjälper de dig. Det går också att göra här på ovikenergi.se.

Har du ett fastprisavtal som löper ut kan du cirka tre månader innan sista avtalsdatum också teckna om ditt avtal via Mina sidor. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du har ett fastprisavtal så kan du tidigast 3 månader innan ditt nuvarande avtal löper ut teckna dig för ett nytt fast avtal.

Har du rörligt avtal utan bindningstid kan du teckna nytt avtal med start 14 dagar framåt.

Nja. Eftersom det skulle innebära att företaget inte tjänade något på affären, så gör du bäst i att undersöka om det finns några dolda avgifter, eller avgifter som tas ut på annat sätt än i öre/kWh.

I regel behöver du själv inte säga upp ditt befintliga elhandelsavtal, men vi rekommenderar att man kontaktar sin elhandlare och meddelar att man ska byta. Ibland kan personlig uppsägning behövas av dig.

Vi hjälper dig med det praktiska kring bytet av elleverantörer.

Kontakta vår kundservice via Mina sidor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., mejl kundservice@ovikenergi.se, eller telefon 0660-789 01.

Vi vill göra det enkelt för dig som kund att göra ett hållbart val. Vi tar vårt ansvar när samhället ställer om, lokalt och globalt. Genom att erbjuda 100 % förnybar el till våra kunder minskar vi vår klimat- och miljöpåverkan och kan bidra till samhället på ett hållbart sätt.

Det är ett enkelt sätt för dig som kund att minska din klimat- och miljöpåverkan, och samtidigt köpa din el av en trygg leverantör som finns lokalt.

Den är inte förnybar eller lokalt producerad.

Vår 100 % förnybara el kommer från vårt lokala kraftvärmeverk i Örnsköldsvik och från norrländska älvar.

Förnybart innebär att produktionen använder energikällor som är förnybara, det vill säga biobränsle, vatten, vind, och sol.

Fossilfritt innebär att elen inte produceras av fossila bränslen som kol, olja, torv eller gas. Kärnkraft är ett exempel på fossilfri el och kan ingå i en fossilfri elmix.

Hållbarhet och hållbar utveckling är bredare begrepp som enligt FN:s globala mål definieras som ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.” Den brukar delas in i ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

Det är el som är producerad av förnybara källor, det vill säga biobränsle, vatten, vind och sol.

Vår 100 % förnybara el kommer från vårt lokala kraftvärmeverk i Örnsköldsvik och från norrländska älvar.

Både privatpersoner, näringslivet och välfärden väntas få ökade behov av snabba upp- och nedladdningshastigheter. Ingen vet exakt hur mycket bandbredd som människor och företag kommer behöva i framtiden, men vi vet att utvecklingen går snabbt.

Vi börjar idag se inslag av uppkopplade hem som sparar energi, ökar säkerheten och förenklar vardagen. Det blir också vanligare både i hemmen och på företagen med videosamtal där kvaliteten förväntas vara hög. Vi använder i större utsträckning molnlösningar för att lagra foton och andra datafiler. Datorspelande över internet tillsammans med andra växer bland ungdomar och inom vården utvecklas nya digitala tjänster.

Det finns ett nationellt bredbandsmål till 2025 som handlar om tillgång till bredband om minst 1000 Mbit/sekund, vilket Övik Energis fibernät klarar både som upp- och nedladdning. Men än viktigare är att optisk fiber har en i princip obegränsad kapacitet och är redo att växa med kundens behov.

Om du har frågor om återställningen efter att din fiberkanalisation grävts ner, kontaktar du entreprenören för ditt område.

Kontaktuppgifter hittar du på din områdessida.

Skillnaderna mellan fibernät och olika trådlösa tekniker har analyserats som del av det statliga forskningsinstitutet RISEs rapport "Infrastrukturval för att nå Sveriges bredbandsmål" från oktober 2019. Rapporten går att ladda ned kostnadsfritt här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Övik Energis öppna nät ger dig som kund valfrihet att välja fritt bland många olika leverantörer som konkurrerar om att erbjuda kunderna de bästa möjliga tjänster, vilket leder till attraktiva tjänster och priser. Här hittar du vilka tjänsteleverantör du kan välja i vårt fibernät.

Felanmälan av tjänster i Övik Energis fibernät görs alltid till den tjänsteleverantör du beställt tjänsten från. All teknisk support tillhandahålls av den tjänsteleverantör du tecknat avtal med.

På egen tomt rekommenderas ett skyddat grävdjup på 30-50 cm.

Det beror på vilket typ av anslutning du väljer.

I komplett utförande ingår grävning på tomt från vår avlämningspunkt vid tomtgräns och fram till huset, håltagning i vägg samt grovåterställning.

Vid grundutförande ansvarar du själv för att gräva ned fiberkanalisation mellan avlämningspunkt vid tomtgräns och ditt hus samt gör håltagning i vägg.

När vi har ett pågående kampanjområde kan du skicka in din beställning direkt via vår hemsida och signera den med BankID. Läs mer här om vad som gäller för ditt område.

Nej, om du väljer en ny hastighet för din fibertjänst, behöver du ett nytt fibernätavtal, med samma hastighet som den nya tjänsten.

Du hittar priset för fibernätsavtalet här.

Nej, gör du en förändring av din tjänst hos din tjänsteleverantör, tex bredbandshastigheten, upprättas alltid ett nytt fibernätavtal hos oss. Beroende på vilket hastighet du väljer kan priset på ditt fibernätavtal komma att ändra. Du kan se vilka priser som gäller för fibernätavtalet för vilken bredbandshastighet här.

Ditt fibernätsavtal avslutas automatiskt i samband med att du avslutar din fibertjänst hos din tjänsteleverantör, men det går också bra att kontakta oss för att säga upp fibernätsavtalet.

Tjänsteleverantörens fibertjänst sägs inte upp automatiskt när du säger upp ditt fibernätsavtal, så kom ihåg att även kontakta dem.

Våra avtal har 30 dagars uppsägningstid, så se till att säga upp avtalet i god tid innan slutdatumet.

Bor du i villa söker du enkelt på din adress på vår fibersida. Där ser du vilket område din adress tillhör och kan läsa mer om vilka förutsättningar som gäller för att ansluta adressen till vårt fibernät. Tillhör din adress ett område där vi redan grävt ned fiber, kan du ofta beställa din anslutning direkt via BankID. Funderar du över något går det alltid bra att kontakta våra säljare på telefon 0660-789 01.

Bor du i lägenhet som inte är ansluten till vårt fibernät måste du prata med din hyresvärd eller fastighetsägaren som i sin tur kontaktar oss för att få en offert för anslutning av flerfamiljshus.

Din elkostnad består av två delar, elnätskostnad och elhandelskostnad.

Elnätsbolaget äger och underhåller ledningarna i området och ansvarar för att elen transporterar hem till dig. Elnätskostnaden bestäms genom ditt nätavtal och tecknas med elnätsbolaget. Vilket elnätsbolag du är kund hos hittar du på elomraden.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Vid en flytt är det viktigt att du först tecknar ett elnätsavtal med elnätsföretaget i området. När detta är gjort och du fått ditt anläggnings-ID, är du redo att teckna ditt elhandelsavtal.

Karta över Övik Energis elnätsområde. Pdf, 1.2 MB.

Elhandelsbolag kan du välja fritt bland olika leverantörer och det är avtalet med dem som avser elen du förbrukar. Vissa elhandelsbolag säljer bara el och äger inga elnät, medan Övik Energi är både elnätsägare och elhandelsleverantör.

Med framtidssäkert menar vi ett bredband som ger dig tillgång till framtidens digitala tjänster inom välfärden och näringslivet. Alltså ett bredband som klarar de ökande behoven av både snabba upp- och nedladdningshastigheter.

Optisk fiber är byggt för det här och erbjuder idag hastigheter som klarar det nationella bredbandsmålet för 2025 (1000 Mbit/sekund) – både som upp- och nedladdning*.

Men viktigast av allt är att kapaciteten hos fiber i stort sett är obegränsad och redo att växa med dina behov. Fiber är på så sätt en framtidssäker investering.

*Källa: Det statliga forskningsinstitutet RISEs rapport ”Infrastrukturval för att nå Sveriges bredbandsmål” (RISE, oktober 2019.) Rapporten går att ladda ned kostnadsfritt här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det stämmer att en andel torv används vid produktion i vårt kraftvärmeverk. Ursprungsgarantierna för den el som produceras av torv ogiltigförklaras (annulleras) och säljs inte till våra elhandelskunder, då vi inte kan använda dem som en del av 100 % förnybar el.

Beslut är taget om att avveckla torven och senast 2025 ska den vara avskaffad som bränsle. De områden som torven hämtats ifrån kommer återställas enligt de krav som Länsstyrelsen ställer, det kan till exempel handla om att återställa tillbaka till våtmark, sjöar och skog.

All el vi säljer har ursprungsgarantier som säkerställer att den är 100 % förnybar. Information om elens ursprung finns på din faktura eller att läsa här, där den uppdateras årligen.

Läs mer om ursprungsgarantier hos Energimyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Nej, du som kund behöver inte göra något. Du får alltid 100 % förnybar el när du köper elen från Övik Energi.

Om någon annan ska kunna teckna avtal i ditt namn måste du lämna en fullmakt. Viktigt är då att undersöka hur det företaget hanterar din fullmakt. Hur länge gäller den, och för hur många byten?

Rimligt är att fullmakten gäller för ett byte och att det anges hur länge den är giltig.

När du köper en vara eller en tjänst på distans eller utanför säljarens affärslokal har du enligt lagen rätt att ångra köpet inom 14 kalenderdagar från den dag då avtalet ingås. Har du frågor kan du kontakta vår kundservice.

För att säga upp ditt avtal meddelar du detta via mejl, telefon eller brev. Du kan även använda vår ångerblankett och skicka in den till oss.

Ångerblankett för distansavtal Pdf, 160 kB.