Övik Energi

Underhållsarbeten i våra nät

Vi gör ständiga förbättringar och underhållsarbeten i våra nät för att trygga leveranser av el, värme och internet hem till dig.

Vårt arbete kan påverka dig som passerar eller bor i något av de aktuella områdena och vi vill passa på att tacka dig för din förståelse för den störning som vårt arbete kan innebära.

Nedan kan du läsa om våra projekt som pågår under en längre tid. Kortare avbrott meddelas via vår driftinformation.

Berörda fastighetsägare får information via post inför projektstart.

Information om hur våra grävarbeten fortgår i våra fiberutbyggnadsområden kan du läsa om på respektive områdessida.

Prenumerera på driftinformation

Anmäl dig och få information när vi publicerar ny driftinformation om fibernät, fjärrkyla, fjärrvärme och el/elnät.