Övik Energi

Frågor och svar

Hitta svar på din fråga eller kontakta vår kundservice så hjälper vi dig.

Nej, som privatkund sammanvägs timpriset på elbörsen med en elanvändningsprofil för det elområde du bor i. Det rörliga elpriset blir en typ av medelpris som räknas fram månadsvis, det vill säga att samma pris per kWh gäller under en hel månad. Du kommer därför inte att påverkas mycket om det är höga elpriser en enskild timme, men du kan i stället påverka genom att se över din totala elförbrukning.

Man kan teckna elhandelsavtal här på ovikenergi.se eller på Mina Sidor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Du kan också kontakta vår kundservice via mejl till kundservice@ovikenergi.se eller på telefon 0660-789 01.

För att kunna teckna ett elavtal behöver vi veta vilket datum du vill att det nya elavtal ska börja gälla, ditt personnummer, namn och adress som elavtalet gäller.

Om man bor inom ett annat elnätsområde och vill teckna elhandelsavtal med oss, behöver du ha ditt anläggnings-ID och områdes-ID för att vi ska kunna teckna ett nytt elhandelsavtal.

De uppgifterna finns på fakturan från ditt elnätsbolag. Om du redan har ett elhandelsavtal med en annan elhandlare, meddela oss också när ditt nuvarande elhandelsavtal löper ut.

Ja, du måste ha ett elavtal för att kunna utnyttja elen i din bostad. Teckna ditt nya elavtal här eller gör det via Mina sidor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om ditt befintliga avtal hos oss snart löper ut.

Du kan också kontakta vår kundservice via mejl till kundservice@ovikenergi.se eller på telefon 0660-789 01 så kan vi hjälpa dig hitta ett avtal som passar dig.

Om du inte gör ett aktivt val av avtal får du automatiskt ett anvisningsavtal på elhandeln.

Man har 14 dagars ångerrätt från att bekräftelsen kommit till dig. Vill du ångra ditt avtal, kontakta vår kundservice via Mina sidor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., mejl kundservice@ovikenergi.se, eller telefon 0660-789 01.

När du tecknar ett avtal med oss så godkänner du också villkoren för avtalet, både de allmänna avtalsvillkoren för el samt våra särskilda avtalsvillkor. Här kan du hitta alla våra avtalsvillkor.

Har du frågor är du naturligtvis välkommen att kontakta vår kundservice via Mina sidor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., mejl kundservice@ovikenergi.se, eller telefon 0660-789 01.

Vi skickar ut en påminnelse via brev när du behöver teckna om ditt avtal, i god tid innan det löper ut. Du kan enkelt teckna om ditt avtal cirka tre månader innan avtalets sista datum via Mina sidor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om du inte gör ett aktivt val så får du i stället ett rörligt avtal hos oss. Om du efter sista avtalsdatum vill byta tillbaka till ett fastprisavtal kontaktar du oss via mejl till kundservice@ovikenergi.se eller på telefon 0660-789 01 så ordnar vi ett nytt avtal, med start från nästkommande månad.

Vi samarbetar inte med något annat elbolag och jobbar inte med försäljning via dörrknackning eller telefonförsäljning. Vårt råd är att avsluta samtalet direkt och inte svara på deras eventuella sms.

Har du blivit kontaktad och känner dig fundersam är du varmt välkommen att kontakta vår kundservice via mejl till kundservice@ovikenergi.se eller på telefon 0660-789 01 så hjälper vi dig.

På Energimarknadsbyrån kan du se om bolaget som ringt dig finns med på deras klagomålslista Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Se aktuella elpriser här. Priserna visas inklusive moms. Vill du se mer detaljerad information såsom jämförpriser klickar du in dig på önskat elavtal och läser vad som gäller för just det avtalet.

Använder du el för uppvärmning och varmvatten idag, minskar du din elanvändning avsevärt genom att byta till fjärrvärme.

Ta kontakt med våra säljare på telefon 0660-789 01 så berättar vi mer.

Läs andra tips om hur du minskar din elanvändning.

I media rapporteras det att elbolag utreder möjligheten att säga upp elavtal med hänvisning till klausulen force majeure, på grund av de oförutsedda händelserna relaterade till energisituationen i Europa.

Övik Energi hänvisar inte till force majeure. Övik Energis ingångna avtal med kund gäller.

Har du ett elavtal med oss som snart löper ut och du behöver teckna ett nytt kan du cirka tre månader innan avtalet sista datum göra det via Mina sidor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Att den el vi producerar är 100% förnybar, säkras genom så kallade ursprungsgarantier, som utfärdas av staten och är ett sätt att bokföra varifrån elen kommer. Syftet är att elbolag – och även du som kund – ska veta vilket produktionsslag elen kommer ifrån. Du kan läs mer om ursprungsgarantier hos Energimyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Elcertifikat är ett stöd för att främja förnybar energiproduktion i Sverige, som till exempel kraftvärme, vattenkraft, vindkraft och sol.

De elproducenter som finns på marknaden får elcertifikat för den förnybara el de producerar. När du som slutkund köper el från elhandelsföretaget får du, utöver själva elen, även betala för elcertifikatet.

Oavsett vilket elavtal du som kund väljer, fossilfritt eller förnybart, tillkommer alltid en kostnad för elcertifikat. Elcertifikatavgiften är en viss andel av elpriset och justeras varje år.

När man inte aktivt själv valt ett elhandelsavtal får man ett anvisningsavtal hos oss. Anvisningspriset ligger oftast högre än avtalspriserna - därför kan det vara en god idé att satsa på vårt rörliga elavtal istället.

Om du vill byta till ett annat elhandelsavtal kan vi byta med start från nästkommande månad.

Teckna enkelt ditt elhandelsavtal här på ovikenergi.se, eller kontakta oss via mejl kundservice@ovikenergi.se eller telefon 0660-789 01.

Vill ni byta till en annan elhandlare, är det 14 dagar framåt från teckningsdagen av avtalet som de kan söka leveransen av oss.

Många kunder är på jakt efter det lägsta priset. Tänk då på att säkerställa att du inte råkar ut för tillkommande kostnader i efterhand. Håll också utkik efter bindningstider som anger hur länge avtalet gäller och uppsägningstider för att komma ur ett avtal.

Det kan även finnas andra faktorer än pris som är viktiga för kundens val, till exempel en kundservice som snabbt kan svara på frågor och att man som kund blir omhändertagen om ett problem uppstår.

Brytkostnaden är vad det kostar dig att bryta ett avtal innan den avtalade tiden gått ut. Om du till exempel tecknat ett 3-årsavtal men vill byta leverantör efter ett år får du betala en avgift för det, på samma sätt som om du vill lösa ett bundet bostadslån i förtid. Det är dock viktigt att denna kostnad är skälig – kolla därför upp den.

Ja, man kan lösa det mot en avgift, allt enligt allmänna avtalsvillkoren.

Avgiftsberäkningen görs utifrån kvarvarande längd på avtal, årsförbrukning och det aktuella prisläget samt en administrativ kostnad.

För mer information och hjälp med uträkning, kontakta vår kundservice via Mina sidor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., mejl kundservice@ovikenergi.se, eller telefon 0660-789 01.

Om du är missnöjd med ditt avtal eller med ditt elhandelsföretag och är osäker på vart du ska vända dig, så kan du börja med att läsa mer om dina rättigheter i Konsumenternas Energimarknadsbyrås Klagoguide Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

  • Undersök vad som gäller om du undertecknar en fullmakt, det vill säga – du låter en tredje part inhämta information och eventuellt teckna elavtal i ditt namn. Det rimliga är att fullmakten räcker för ett avtalsbyte och att det tydligt framgår vad fullmakten ska användas till.
  • Kolla upp avtalets bindningstid, så att du inte binder upp dig för en längre period än du anser rimligt.
  • Kolla vad det kostar dig om du måste avsluta avtalet i förtid, till exempel om du ska flytta.
  • Vad händer när avtalet löper ut? Förlängs avtalet automatiskt då och till vilka villkor? Om avtalet förlängs till ett mindre förmånligt avtal - se till att lägga in en påminnelse i kalendern så att du ser över avtalet när det är på väg att löpa ut.

Du kan söka information på Konsumenternas energimarknadsbyrå Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som för statistik över aktörer med många kundklagomål eller jämföra priser på elpriskollen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Konsumenternas energimarknadsbyrås uppdragsgivare är Energimyndigheten, Energimarknadsinspektionen, Konsumentverket och branschorganisationerna Energiföretagen Sverige och Energigas Sverige.

Du kan teckna om ditt elhandelsavtal när som helst genom att kontakta vår kundservice, så hjälper de dig. Det går också att göra här på ovikenergi.se.

Har du ett fastprisavtal som löper ut kan du cirka tre månader innan sista avtalsdatum också teckna om ditt avtal via Mina sidor. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du har ett fastprisavtal så kan du tidigast 3 månader innan ditt nuvarande avtal löper ut teckna dig för ett nytt fast avtal.

Har du rörligt avtal utan bindningstid kan du teckna nytt avtal med start 14 dagar framåt.

Nja. Eftersom det skulle innebära att företaget inte tjänade något på affären, så gör du bäst i att undersöka om det finns några dolda avgifter, eller avgifter som tas ut på annat sätt än i öre/kWh.

I regel behöver du själv inte säga upp ditt befintliga elhandelsavtal, men vi rekommenderar att man kontaktar sin elhandlare och meddelar att man ska byta. Ibland kan personlig uppsägning behövas av dig.

Vi hjälper dig med det praktiska kring bytet av elleverantörer.

Kontakta vår kundservice via Mina sidor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., mejl kundservice@ovikenergi.se, eller telefon 0660-789 01.

Vi vill göra det enkelt för dig som kund att göra ett hållbart val. Vi tar vårt ansvar när samhället ställer om, lokalt och globalt. Genom att erbjuda 100 % förnybar el till våra kunder minskar vi vår klimat- och miljöpåverkan och kan bidra till samhället på ett hållbart sätt.

Det är ett enkelt sätt för dig som kund att minska din klimat- och miljöpåverkan, och samtidigt köpa din el av en trygg leverantör som finns lokalt.

Den är inte förnybar eller lokalt producerad.

Vår 100 % förnybara el kommer från vårt lokala kraftvärmeverk i Örnsköldsvik och från norrländska älvar.

Förnybart innebär att produktionen använder energikällor som är förnybara, det vill säga biobränsle, vatten, vind, och sol.

Fossilfritt innebär att elen inte produceras av fossila bränslen som kol, olja, torv eller gas. Kärnkraft är ett exempel på fossilfri el och kan ingå i en fossilfri elmix.

Hållbarhet och hållbar utveckling är bredare begrepp som enligt FN:s globala mål definieras som ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.” Den brukar delas in i ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

Det är el som är producerad av förnybara källor, det vill säga biobränsle, vatten, vind och sol.

Vår 100 % förnybara el kommer från vårt lokala kraftvärmeverk i Örnsköldsvik och från norrländska älvar.

Det stämmer att en andel torv används vid produktion i vårt kraftvärmeverk. Ursprungsgarantierna för den el som produceras av torv ogiltigförklaras (annulleras) och säljs inte till våra elhandelskunder, då vi inte kan använda dem som en del av 100 % förnybar el.

Beslut är taget om att avveckla torven och senast 2025 ska den vara avskaffad som bränsle. De områden som torven hämtats ifrån kommer återställas enligt de krav som Länsstyrelsen ställer, det kan till exempel handla om att återställa tillbaka till våtmark, sjöar och skog.

All el vi säljer har ursprungsgarantier som säkerställer att den är 100 % förnybar. Information om elens ursprung finns på din faktura eller att läsa här, där den uppdateras årligen.

Läs mer om ursprungsgarantier hos Energimyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Nej, du som kund behöver inte göra något. Du får alltid 100 % förnybar el när du köper elen från Övik Energi.

Om någon annan ska kunna teckna avtal i ditt namn måste du lämna en fullmakt. Viktigt är då att undersöka hur det företaget hanterar din fullmakt. Hur länge gäller den, och för hur många byten?

Rimligt är att fullmakten gäller för ett byte och att det anges hur länge den är giltig.

Din elkostnad består av två delar: elnätskostnad och elhandelskostnad.

Elnätsbolaget äger och underhåller ledningarna i området och ansvarar för att elen transporterar hem till dig. Elnätskostnaden bestäms genom ditt nätavtal och tecknas med elnätsbolaget. Vilket elnätsbolag du är kund hos hittar du på elomraden.se Länk till annan webbplats.. Vid en flytt är det viktigt att du först tecknar ett elnätsavtal med elnätsföretaget i området. När detta är gjort och du fått ditt anläggnings-ID, är du redo att teckna ditt elhandelsavtal.

Karta över Övik Energis elnätsområde. Pdf, 1.2 MB.

Elhandelsbolag kan du välja fritt bland olika leverantörer och det är avtalet med dem som avser elen du förbrukar. Vissa elhandelsbolag säljer bara el och äger inga elnät, medan Övik Energi är både elnätsägare och elhandelsleverantör.

Ett fast elpris ger samma pris per kilowattimme oavsett vad som händer på elmarknaden under den avtalsperiod du valt. Beloppet på din faktura kommer att variera beroende på hur många kilowattimmar du förbrukar varje månad.

Ett rörligt elpris innebär att priset per kilowattimme varierar från månad till månad utifrån svängningarna på elmarknaden. Hur mycket el du använder varje månad påverkar sen den totala kostnaden, precis som ett fast elpris.

Anvisningsavtal får du som inte gjort ett eget val av elhandlare när du flyttar in på vårt elnät, till exempel när du byter bostad.

Här hittar du våra aktuella priser och avtalsvillkor, för att kunna jämföra och hitta det avtal som passar dig.

Du är varmt välkommen att kontakta vår kundservice via Mina sidor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., mejl kundservice@ovikenergi.se, eller telefon 0660-789 01.