Anslut din elproduktionsanläggning

Vill du börja producera din egen el och göra en hållbar investering för framtiden? Vi på Övik Energi Nät vill hjälpa dig att komma igång med att ansluta din elproduktionsanläggning till vårt nät för att du ska kunna börja producera el.

Här kan du läsa mer om hur det går till.

Tekniska villkor

Det är viktigt att du läser våra tekniska villkor innan du köper någon utrustning. Om din elproduktionsanläggning inte uppfyller våra krav kommer vi inte ansluta den till vårt nät.

Tekniska villkor – Elproduktionsanläggning Typ A

 

Anslutning - Steg för steg

1. Kontakta en behörig elinstallatör

Du kontaktar en elinstallatör om installation av din elproduktionsanläggning. Allt installationsarbete ska utföras av en behörig elinstallatör. Kontrollera att elinstallatören finns registrerad på Elsäkerhetsverkets webbplats inom verksamhetsområdet Elproduktionsanläggningar.

2. Din elinstallatör kontaktar oss

Din elinstallatör måste alltid kontakta oss via föranmälan.nu innan installation får påbörjas. Vi kommer därefter utvärdera om vårt elnät är dimensionerat för att kunna ansluta elproduktionsanläggningen. Om nätet behöver förstärkas får du ett kostnadsförslag från oss. Det är först när vi skickat vårt medgivande via föranmälan.nu som installationen får påbörjas av din elinstallatör.

Om du har fått en offert av oss, kom ihåg att returnera ett påskrivet offertavtal till oss så fort som möjligt. Det är först när vi mottagit den signerade offerten som vi skickar vårt installationsmedgivande till din elinstallatör.

För elinstallatörer

3. Anläggningen installeras

När vi skickat vårt installationsmedgivande kan din elinstallatör påbörja installationen av din elproduktionsanläggning. Din elinstallatör ska göra en kontroll av anläggningen före driftsättning. När installationen är klar skickar din elinstallatör en färdiganmälan till oss.

4. Kontroll av anläggning

När vi fått en färdiganmälan från din elinstallatör åker vi ut och kontrollerar din anläggning inom 4 veckor. Vid behov byter vi även din elmätare till en som kan mäta både konsumtion och produktion. Mätarbytet är kostnadsfritt så länge elproduktionsanläggningen får plats på befintlig huvudsäkring.

Vi lämnar även ut ett intyg om när din anläggning har anslutits till vårt elnät.

5. Börja producera!

När vi gjort besiktning är din elproduktionsanläggning ansluten till vårt elnät och du kan slå på din anläggning och börja producera din egen el. Vi kommer skicka ut en avtalsbekräftelse för ditt elnätsavtal.

Sälj din överskottsel
Under vissa dagar kan din elproduktion överstiga din förbrukning och du får el över, så kallad överskottsel. Om du inte aktivt har tecknat ett elhandelsavtal för din överskottsel har det elhandelsbolag som du köper din konsumtion av mottagningsplikt. Mottagningsplikt betyder att ditt elhandelsbolag måste ta emot den överskottsel du matar in på elnätet. De har dock ingen ersättningsskyldighet så om du vill få ersättning för din överskottsel måste du teckna ett separat avtal med ett elhandelsbolag.

Mikroproducent

Har du en elproduktionsanläggning med en huvudsäkring på högst 63A och/eller en toppeffekt på högst 43,5 kW klassar vi dig som en mikroproducent.

För mikroproducenter gäller:

  • Du slipper betala en avgift för elen du matar in på vårt elnät.
  • Du får ersättning för nätnytta på 0,8 öre/kWh.
  • Befriad från att betala energiskatt på den el du producerar.
  • Rätt till skattereduktion på 60 öre/kWh för den överskottsel som matas ut på nätet.

Mer information finner du nedan.

Nätnytta

När du matar in el på vårt elnät uppstår nätnytta som du förstås kommer få ersättning för. Ersättningen ligger på 0,8 öre/kWh exklusive moms och kommer regleras på din elnätsfaktura för ditt uttag som du får av oss månadsvis.

Energiskatt

Du som elproducent behöver troligtvis inte betala energiskatt på den el du producerar, varken för den el som du förbrukar själv eller överskottselen du matar in på vårt elnät.

Om du har solceller behöver du inte betala någon energiskatt på elen du producerar om den installerade toppeffekten är under 500 kW. För vindkraft gäller det att den installerade generatoreffekten är under 250 kW. Skatteundantaget gäller el som förbrukas där den framställs.

Nya gränser gällande undantaget från skatteplikt för egenproducerad el började gälla fr.o.m. den 1 juli 2021. Den tidigare gränsen för el som framställs från sol var 255 kW och gränsen för el som framställs från vind eller vågor var 125 kW.

Skattereduktion på överskottsel

Som mikroproducent av förnybar el har du rätt till en skattereduktion på 60 öre/kWh för den överskottsel som matas ut på nätet. Underlaget för skattereduktion får som högst vara så många kWh som tagits ut från nätet i anslutningspunkten under året, dock maximalt 30 000 kWh/år.

Reglerna omfattar anläggningar som har en huvudsäkring om högst 100 A. Begäran om skattereduktion ska göras i inkomstdeklarationen som ska lämnas efter utgången av det kalenderår som underlaget för skattereduktionen avser. För att ha rätt till skattereduktionen måste du anmäla till ditt elnätsföretag att du framställer förnybar el. Läs mer på Skatteverket.se.

Skattereduktion för grön teknik

Om du installerar solceller kan du få 20 procent skattereduktion på arbets- och materialkostnaderna. Gäller enbart installationer som påbörjats, betalats och slutförts tidigast 1 januari 2021. Avdraget fungerar på liknande sätt som rot och rut, det görs direkt på fakturan från installationsföretaget du anlitat. Solcellssystemet ska förse din aktuella bostad med el och måste vara anslutet till elnätet, läs mer på Skatteverket.se.

Skattereduktion för grön teknik gäller förutom solcellssystem även installation av laddningspunkt för elfordon samt system för lagring av egenproducerad elenergi. Privatpersoner kan göra avdrag på upp till totalt 50 000 kronor för installation av laddboxar, solceller och energilagring av egenprodcerad el.

Du kan läsa mer om Grön Teknik på skatteverket.se.

Vy över Örnsköldsvik på vintern, kvällstid

Vi hjälper dig med dina frågor

Erfarenhet, engagemang och lokalkännedom – vår kundservice står redo att hjälpa dig med dina frågor om elavtal, fiber och fjärrvärme. 

Besök Kundservice eller skriv ett meddelande