Övik Energi
solceller på tegeltak

Anslut din elproduktions-anläggning

Vill du börja producera din egen el och göra en hållbar investering för framtiden? Vi på Övik Energi Nät vill hjälpa dig att komma igång med att ansluta din elproduktionsanläggning till vårt nät för att du ska kunna börja producera el.

Här kan du läsa mer om hur det går till.

Nu laddar vi batterierna!

Under veckorna 28-31 har vi uppehåll i hantering av ärenden för produktionsanläggningar.

Anslutning steg för steg

För att du ska kunna börja producera el finns det ett antal steg du behöver följa. Vi hjälper dig med hur du går tillväga!

Mikroproducent

Har du en elproduktionsanläggning med en huvudsäkring på högst 63A och/eller en toppeffekt på högst 43,5 kW klassar vi dig som en mikroproducent.

För mikroproducenter gäller:

  • Du slipper betala en avgift för elen du matar in på vårt elnät.
  • Du får ersättning för nätnytta på 1 öre/kWh inklusive moms.
  • Befriad från att betala energiskatt på den el du producerar.
  • Rätt till skattereduktion på 60 öre/kWh för den överskottsel som matas ut på nätet.

Tekniska villkor

Det är viktigt att du läser våra tekniska villkor innan du köper någon utrustning. Om din elproduktionsanläggning inte uppfyller våra krav kommer vi inte ansluta den till vårt nät.

Se villkoren

Att tänka på innan köp

Bygglov? Solkartan? Hur mycket skulle du kunna producera i kWh per år på just din fastighet?

Läs våra bästa tips

För dig som elinstallatör

Behöver du gräva, bygga eller ansluta fastigheter och industrier till vårt elnät? Här hittar du som är elinstallatörer information som du behöver för för- och färdiganmälan.

Information till elinstallatörer

Förändring av anläggning

Observera att om du gör någon förändring på din anläggning så måste en föranmälan komma in till oss och godkännande krävs innan arbetet får påbörjas. En förändring kan till exempel vara att du utökar din produktionsanläggning, byter växelriktare eller installerar ett batteri.

Skattereduktion på överskottsel

Som mikroproducent av förnybar el har du rätt till en skattereduktion på 60 öre/kWh för den överskottsel som matas ut på nätet. Underlaget för skattereduktion får som högst vara så många kWh som tagits ut från nätet i anslutningspunkten under året, dock maximalt 30 000 kWh/år.

Reglerna omfattar anläggningar som har en huvudsäkring om högst 100 A. Begäran om skattereduktion ska göras i inkomstdeklarationen som ska lämnas efter utgången av det kalenderår som underlaget för skattereduktionen avser. För att ha rätt till skattereduktionen måste du anmäla till ditt elnätsföretag att du framställer förnybar el. Läs mer om mikroproduktion av förnybar el på Skatteverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Skattereduktion för grön teknik

Om du installerar solceller kan du få 20 procent skattereduktion på arbets- och materialkostnaderna. Gäller enbart installationer som påbörjats, betalats och slutförts tidigast 1 januari 2021. Avdraget fungerar på liknande sätt som rot och rut, det görs direkt på fakturan från installationsföretaget du anlitat. Solcellssystemet ska förse din aktuella bostad med el och måste vara anslutet till elnätet, läs mer om grön teknik på Skatteverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Skattereduktion för grön teknik gäller förutom solcellssystem även installation av laddningspunkt för elfordon samt system för lagring av egenproducerad elenergi. Privatpersoner kan göra avdrag på upp till totalt 50 000 kronor för installation av laddboxar, solceller och energilagring av egenprodcerad el.

Du kan läsa mer om Grön Teknik på skatteverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

När du matar in el på vårt elnät uppstår nätnytta som du förstås kommer få ersättning för. Ersättningen ligger på 1 öre/kWh inklusive moms och kommer regleras på din elnätsfaktura för ditt uttag som du får av oss månadsvis.

Du som elproducent behöver troligtvis inte betala energiskatt på den el du producerar, varken för den el som du förbrukar själv eller överskottselen du matar in på vårt elnät.

Om du har solceller behöver du inte betala någon energiskatt på elen du producerar om den installerade toppeffekten är under 500 kW. För vindkraft gäller det att den installerade generatoreffekten är under 250 kW. Skatteundantaget gäller el som förbrukas där den framställs.

Nya gränser gällande undantaget från skatteplikt för egenproducerad el började gälla fr.o.m. den 1 juli 2021. Den tidigare gränsen för el som framställs från sol var 255 kW och gränsen för el som framställs från vind eller vågor var 125 kW.