Övik Energi

Frågor och svar

Hitta svar på din fråga eller kontakta vår kundservice så hjälper vi dig.

Med solceller på taket kommer du kunna producera din egen el i över 25 år framåt. Du kommer minska ditt behov av köpt el och blir till exempel inte lika påverkad av de svängningar som elpriset har över tid. Dessutom kan du tjäna pengar på din överskottsel. Du minskar din miljöpåverkan då solens energi är en förnybar energikälla och under elproduktionen skapas inga utsläpp som påverkar miljön.

För att kunna sälja den el som matas ut på vårt elnät behöver du en mätare som är timmätt och som mäter både den el som matas ut och den el som matas in på nätet. Mätarbytet är kostnadsfritt så länge elproduktionsanläggningen får plats på befintlig huvudsäkring. Det är först efter att vi får in en färdiganmälan om att installationen är klar från din elinstallatör som vi åker ut och genomför mätarbytet.

Nej, vid strömavbrott slutar en nätansluten anläggning att producera el då växelriktaren som omvandlar likströmmen från solcellerna till växelström stängs av per automatik. Solcellsanläggningen är konstruerad så på grund av säkerhetsskäl. Problem och säkerhetsrisker skulle uppstå om elproducenter skulle mata ut ström på elnätet medan tekniker är ute och jobbar med strömavbrottet. Däremot fortsätter solcellsanläggningen vara strömförande så länge solen lyser, oavsett om huvudströmbrytaren är avslagen. Därför är det ur brandbekämpningssynpunkt en fördel att ha ett smart system som sänker effekten i panelerna till ett minimum när huvudströmbrytaren är frånslagen.

En solcellsanläggning består av ett antal solceller som t.ex. monteras på din fastighets tak. När solen skiner omvandlar solcellerna energin i solens strålar till el. Solpanelerna levererar likström, så för att kunna använda elen behövs en växelriktare som omvandlar likströmmen till växelström.

Du behöver ange anläggnings-ID för den egna elproduktionsanläggningen. Anläggnings-ID står på fakturorna från det elnätsbolag du har avtal med för din elproduktion. Om det gäller en helt ny elproduktionsanläggning får du information om ditt anläggnings-ID via installationsmedgivandet från det elnätsbolag som din elproduktionsanläggning ska anslutas till. Det underlättar även för oss om du kan ange storleken på säkringen i anslutningspunkten samt inmatningseffekt för din elproduktionsanläggning.

Följande är ett krav för att få sälja din överskottsel till Övik Energi:

  • Du framställer förnybar el, t.ex. från sol eller vind
  • Du måste vara fast ansluten till elnätet (du behöver inte ha Övik Energi Nät AB som elnätsbolag för att sälja din el till Övik Energi AB)
  • Du har ett inmatningsabonnemang hos ditt nätbolag
  • Uttag och inmatning av el sker via samma huvudsäkring och elmätare
  • Du köper din elkonsumtion av Övik Energi AB

Nej, du behöver alltid ha ett kompletterande elhandelsavtal för de stunder då solen inte skiner. Mellan november till februari kommer solcellerna producera mindre än under sommarhalvåret och troligtvis kommer du behöva köpa till el för att täcka dina elbehov. Under perioden mars till oktober när solen skiner som mest kan det däremot bli el över, så kallad överskottsel, som du kan sälja och få ersättning för.

Du behöver uppfylla våra krav för att få sälja din överskottsel. Kontakta vår kundservice via mejl till kundervice@ovikenergi.se eller på telefon 0660-789 01 så hjälper vi dig att teckna rätt avtal och hantera allt som krävs för registreringen. Efter avtalstecknandet får du ett bekräftelsebrev med avtalsvillkor per post.

Du har ingen bindningstid om du tecknar avtal om att sälja överskottsel till oss, dock är det ett krav att du även köper din elkonsumtion hos oss. Om du skulle byta till en annan elhandlare på konsumtionen så blir det ett avtalsbrott och vi har rätt att säga upp elhandelsavtalet gällande överskottselen.

Om du producerar din egen el från förnybara energikällor kan du ansöka om elcertifikat hos Energimyndigheten. I dagsläget har vi inga möjligheter att köpa dina elcertifikat. Läs mer om elcertifikat på Energimyndigheten.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..