Pågående upphandlingar

Vi är ett kommunalägt bolag inom försörjningssektorn och upphandlingar görs enligt lag (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster.

Upphandlingar som pågår inom Övik Energi finns på

www.e-avrop.com

 

Kontaktperson för pågående upphandlingar
Åke Andersson, Inköp- och förrådschef
0660-789 43

Fråga om pågående upphandlingar

Kontaktuppgifter

Vy över Örnsköldsvik på vintern, kvällstid

Vi hjälper dig med dina frågor

Erfarenhet, engagemang och lokalkännedom – vår kundservice står redo att hjälpa dig med dina frågor om elavtal, fiber och fjärrvärme. 

Besök Kundservice eller skriv ett meddelande