Övik Energi

Upphandlingar

Vi är ett kommunalägt bolag inom försörjningssektorn och de flesta av våra upphandlingar hanteras i enlighet med LUF, Lag (2016:1146) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster.

Annonserade upphandlingar återfinnns på e-Avrop. Frågor runt annonserade upphandlingar ställs via e-Avrop.

Generella frågor om upphandling

Vid generella frågor så kan ni med fördel ställa dem via detta formulär.

Personuppgiftshantering
Personuppgiftshantering

Åke Andersson, Inköp- och förrådschef Övik Energi

Åke Andersson

Inköp- och förrådschef

ake.andersson@ovikenergi.se

073-039 00 92