Övik Energi

Fjärrvärme -
fungerar det

Visste ni att i de centrala delarna i svenska städer så värms över 90 procent av fastigheterna av fjärrvärme? Lär er mer om hur fjärrvärmen fungerar!

1. Vattnet värms upp

Fjärrvärmevattnet hettas upp genom förbränning. I huvudsak eldar vi bark, flis och spån som blir över från skogs- och sågverksindustrin runt omkring Örnsköldsvik. Det är förnybara biobränslen. I kraftvärmeverket inne i Örnsköldsvik kan vi också producera el samtidigt som vi värmer vattnet. Det är bra eftersom det kommer att behövas mycket el nu när transportsektorn och industrier ställer om och elektrifierar. Det heta vattnet skickas sedan ut till hushåll och företag genom välisolerade rör under marken.

2. Det heta vattnet värmer upp flerbostadshus, lokaler, industrier, skolor, sjukhus och villor

I varje byggnad som ska värmas upp finns en fjärrvärmecentral. I fjärrvärmecentralen finns en värmeväxlare som ser till att värmen, men inte vattnet, överförs till fastighetens egna värmesystem. Fjärrvärmens vatten blandas alltså aldrig med vattnet i byggnadens system. Nu har ni värme i element och vattenkranar!

3. Det avkylda vattnet leds tillbaka för att värmas upp igen

När värmen i fjärrvärmevattnet har överförts och vattnet därmed kylts ner, leds det sedan tillbaka till kraftvärmeverket för att värmas upp igen. Detta bildar ett hållbart kretslopp som värmer både industrier och hushåll på ett enkelt och effektivt sätt. Fjärrvärme är effektivt, driftsäkert och lokalproducerat - bra va?

Visst låter det intressant?

Läs mer om fjärrvärmens fördelar och hur ni beställer fjärrvärme.

Byt till värme som bara funkar

Underlätta med energitjänster

Läs mer om serviceavtal, expertrådgivning, energisupporten och annat vi kan hjälpa er med.

Mer om våra energitjänster

Övik Energis personal diskuterar biobränsle

Energimix och miljövärden

Fjärrvärmen görs till största del av förnybart biobränsle från närområdet. Det är rester som bark, flis och spån som blir över från skogs- och sågverksindustrin runt omkring Örnsköldsvik.

Övik energis kraftvärmeverk, vy över öviksfjärden och skog i förgrunden

100 % klimatneutral 2025

Att begränsa klimatförändringarna är den enskilt största utmaningen vi har som samhälle. Omställningen till ett klimatneutralt samhälle och förmågan att skapa klimatsmarta lösningar kommer att prägla Övik Energis arbete under lång tid framöver. Även med mycket långtgående och snabba utsläppsreduktioner kommer vi som företag, och alla samhällen, att behöva anpassa oss till ett förändrat klimat.