Övik Energi

Fjärrkyla

Tyst, klimatsmart och underhållsfritt – fjärrkyla är ett vinnande koncept för hållbara företag.

Kyla utan krångel

Fördelarna med fjärrkyla är många. Det bullrar inte, är okomplicerat, och driftsäkerheten är mycket hög: över 99 procent. Dessutom är miljöpåverkan och energiförbrukning minimal jämfört med lokala kylanläggningar, bra för både arbetsmiljö, närmiljö och klimat. Vi har telefonsupport och beredskap dygnet runt alla dagar på året, och den som vill känna sig extra trygg kan teckna ett serviceavtal med Övik Energi.

Naturlig kyla från fjärden

Övik Energi hämtar kallt bottenvatten på ca 25 meters djup i Örnsköldsviksfjärden för att göra fjärrkyla. Det här är ett klimatsmart sätt att producera kyla till nytta för människor, maskiner och processer.

Prisvärt

Fjärrkyla är ett prisvärt alternativ jämfört med lokala kyllösningar. I och med att kylproduktionen sker centralt, slipper du kostnader för hanteringen av köldmedier samt service och underhåll. Inte minst får du en betydligt lägre elkostnad.

pumpstation fjärrkyla öviksfjärden

Så fungerar fjärrkyla

Fjärrkyla bygger på att kallt vatten distribueras i ett ledningsnät på samma enkla sätt som fjärrvärme. Själva tekniken är enkel. Man kyler vatten på ett ställe och slussar sedan ut det genom rör till bostäder, kontor, sjukhus, industrier och andra miljöer som behöver avkylning. Det kalla vattnet som pumpas runt i fjärrkylenätet används för att kyla den luft som cirkulerar i fastighetens ventilationssystem. Samma vatten förs sedan tillbaka till produktionsanläggningen för att kylas ned på nytt.

Se nedan hur förbrukningen per månad sett ut – som andel av årsförbrukningen - för en genomsnittlig fastighet i vårt fjärrkylanät i centrala Örnsköldsvik under de tre somrarna 2019, 2020 och 2021.

Jämförelseprofil genomsnittlig fastighet i vårt fjärrkylanät i centrala Örnsköldsvik under de tre somrarna 2019, 2020 och 2021

Skillnaderna mellan åren under sommarmånaderna beror på att det varit skillnad i utomhustemperatur och solinstrålning/molnighet.

Observera att diagrammet visar förbrukningen för en genomsnittlig fastighet i fjärrkylanätet. Det finns en rad faktorer som påverkar hur förbrukningen ser ut för en enskild fastighet.
Några exempel:

  • Typ av verksamhet i fastigheten
  • Typ av kylning (luftburen och/ eller med kylbafflar) och typ av ventilation (konstant/ variabel/ behovsstyrd)
  • Fönsterarea mot solen och hur mycket solavskärmning som finns
  • Komfortkrav när det gäller inomhustemperatur

Ovanstående innebär att förbrukningsprofilen för just din fastighet kan ha andra procenttal än i grafen ovan.

Fjärrkylan i båda våra fjärrkylanät produceras av frikyla (sjökyla) från Örnsköldsviksfjärden. För att pumpa det kalla vattnet så används förnybar el. Det gör att fjärrkylan är helt förnybar.

Här under hittar du miljödata för respektive fjärrkylanät. Informationen uppdateras i slutet av januari varje år med värdena för föregående år.

Centrala Örnsköldsvik

High Coast Innovation Park (Domsjö industriområde)