Övik Energi

Fullmakt

Om du vill att någon annan företräder dig i dina ärenden med Övik Energi Nät AB så kan du fylla i fullmaktsformuläret nedan.

Fullmakten är giltig från och med signeringsdatum och gäller i sex (6) månader.

Du som fullmaktsgivare kan återkalla fullmakten när som helst genom att kontakta oss. Om du som fullmaktsgivare ångrar dig och vill att fullmakten ska återkallas är du ansvarig för att meddela fullmaktsinnehavaren (exempelvis elinstallatör) om detta.

Fullmaktsmottagare

Övik Energi Nät AB

Organisationsnummer 556527-7067
Adress: Box 11, 891 21 Örnsköldsvik
Telefon: 0660 - 888 00
E-postadress: kundservice@ovikenergi.se

Fullmaktsformulär

Fullmaktstagare (exempelvis elinstallatör)
Gäller fullmakten en installation av laddbox från Övik Energi AB? * (obligatorisk)
Gäller fullmakten en installation av laddbox från Övik Energi AB?

Fullmaktsgivare (du som elnätskund)
Du hittar områdes-ID på din faktura eller Mina sidor.
Jag som behörig fullmaktsgivare ger härmed angiven fullmaktstagare fullmakt att: * (obligatorisk)
Jag som behörig fullmaktsgivare ger härmed angiven fullmaktstagare fullmakt att:


Fullmakten är giltig i sex (6) månader från signeringsdatum.

Personuppgiftshantering * (obligatorisk)
Personuppgiftshantering