Övik Energi

Skogslöparna

Insats: Har bytt ut ljuskällor och uttjänta armaturer till energisnåla i både klubbstuga och förråd.

Exempel på den nyinstallerade inomhusbelysningen, här i en hall.