Övik Energi

Arnäs IF

Insats: Har ökat möjligheten för barn och ungdomar i området att nyttja isbanan för spontanidrott under kvällar och helger i större utsträckning. Genom inköp av israkor, snöbjörnar och snöskyfflar.

Visar ett ställ med utrustning för att hålla isen ren från snö. Exempelvis snörakor, snöbjörnar och snöskyfflar.