Övik Energi

Nätra GIF

Insats: Förbättrat möjligheterna till att kunna spola en isbana vid skolan i Västanå, genom att ordna med markberedning, sarg och underlagsduk för isbanan. Det gör att barn och ungdomar i området kan nyttja isbanan kvällar och helger, men även under skoltid.

Ny markberedning, sarg och underlagsduk för isbanan i Västanå.