Övik Energi

Riktlinjer och ansökan om hållbar sponsring

Vill du att din förening sponsras av Övik Energi? På denna sida kan du läsa mer om vilka regler och riktlinjer som gäller, samt lämna en ansökan när vårt ansökningsformulär är öppet. Vi öppnar årligen ansökningsperioden för hållbar sponsring i mitten av augusti och stänger 17 oktober. Ansökan gäller för insatser som genomförs under nästkommande år.

Riktlinjer för sponsring

Sponsring innebär en affärsmässig överenskommelse. Sponsorsumman ska ligga i relation till den motprestation som erbjuds Övik Energi och ge möjlighet till ett positivt och tydligt samarbete.

Vi eftersträvar sponsring fördelat inom idrott, kultur och socialt engagemang – med tonvikt på barn- och ungdomsverksamhet.

Vi vill att föreningen gör en insats inom något/några av hållbarhetens tre områden:

 • miljö
 • ekonomi
 • socialt

Den hållbara insatsen ska vara en aktivitet som ni vill genomföra för att utveckla er verksamhet inom hållbarhet. Vi har inga skarpa gränser för vad en hållbar insats är, och vi ser fram emot många kreativa förslag.

Sponsringen bedöms utifrån hur väl insatsen är kopplad till hållbarhetens tre områden, om föreningen har barn- och ungdomsverksamhet och i vilken omfattning kommuninvånarna gynnas av insatsen.

Föreningen kan skicka in flera bidrag för hållbara insatser, men föreningen kan bara bli tilldelad sponsring för ett av bidragen.

Föreningen behöver ha ett organisationsnummer.

Vi sponsrar med maximalt 10 000 kr. Redovisa er budget för den hållbara insatsens kostnader och hur ni kommer täcka upp för de resurser som eventuellt saknas. Föreningen ansvarar själv för eventuella överstigande kostnader. Reklamskatt ingår i tilldelad sponsringspeng.

 • verksamheter i Örnsköldsviks kommun
 • arrangemang som riktar sig till en större del av kommuninvånarna i Örnsköldsvik
 • arrangemang och insatser som gör skillnad för miljön
 • verksamheter med en tydlig barn- och ungdomsverksamhet

 • enskilda lag eller individer
 • verksamheter som är politiskt eller religiöst bundna
 • köp av produkter vi säljer eller andra produkter som möter samma behov
 • genom att ge rabatter på våra produkter och tjänster
 • verksamheter som är skadliga för miljön
 • verksamheter som strider mot Övik Energis värderingar, etik och moral
 • om tid eller resurser saknas för att ta tillvara projektets möjligheter
 • insatser som genomförs innan tidsperioden som ansökan gäller

När vi öppnar ansökningsformuläret kommer ni att få svara på följande frågor, förutom faktafrågor om er förening:

 • Beskriv den hållbara insats ni vill genomföra, hur ni planerar att genomföra den och hur vårt samarbete kommer att synas.
 • Beskriv hur er insats bidrar till en hållbar framtid i Örnsköldsvik.
 • Redovisa er budget för den hållbara insatsens kostnader och hur ni kommer täcka upp för de resurser som eventuellt saknas.

Ansökningsformulär för sponsring

Ansökningstiden för hållbar sponsring är stängd och vi öppnar ansökningsformuläret igen i slutet av augusti 2024.