Övik Energi

Infrastruktur

Infrastruktur är den enskilt största avdelningen på Övik Energi och kan ses som företagets kärna. Vi driver och övervakar våra produktionsanläggningar för värme, ånga och kyla, utför kundanslutningar och entreprenader, planerar produktion och mycket mer.

Avdelningen Infrastruktur består av följande enheter och funktioner:

  • Strateg
  • Planera och Genomföra (Planera, Genomföra)
  • Producera (Produktionsdrift, Produktionsunderhåll)
  • Leverera (Leveransdrift, Leveransunderhåll)

På Infrastruktur finns exempelvis dessa tjänster:

Projektingenjör, Chef Genomföra, Fjärrvärmeingenjör, Elingenjör, Fiberingenjör, Chef Infrastruktur, Drifttekniker, IT-tekniker, Eltekniker, Teknikingenjör, Miljöingenjör, Teknisk strateg, Dokumentationsingejör, Assistent, Systemingenjör, Processingenjör, Instrumenttekniker, Underhållstekniker, Drifttekniker, Chef Producera, Chef Planera & Genomföra, Chef Leverera, Fjärrkylaingenjör