Övik Energi

Intresserad av fast elavtal?

En stabiliserad marknad och en efterfrågan från våra kunder gör att vi återlanserar fast elavtal. Kontakta vår kundservice för dagsaktuella priser och tillgång på fast elpris.

Fast elavtal

Orolig elmarknad

Med anledning av den osäkra situationen på elmarknaden med stora svängningar i elpriset har vi under en period inte erbjudit fast elavtal till våra kunder. Marknaden är orolig på grund av Rysslands invasion av Ukraina, där Ryssland har stängt de flesta gasleveranserna till Europa. Detta har drivit upp priset på gas och andra fossila bränslen, vilket i sin tur drivit upp elpriserna. Eftersom det är en sammankopplad energimarknad så ger dyr energi/el i Europa också högre priser i Sverige. Något annat som också bidrar till mer svängande elpriser är att vi har mycket mer väderberoende kraft i elsystemet, så som vindkraft.

Ljusare marknadsläge och efterfrågan på fast pris

Vi bevakar marknaden och elpriserna kontinuerligt och ser nu att marknadsläget har stabiliserat sig över tid trots en fortsatt orolig omvärld. Elpriserna kommer fortsatt att svänga men troligtvis inte i samma utsträckning. Vi har även lyssnat på vad ni, våra kunder, efterfrågar och många av er vill ha tryggheten som ett fast pris kan ge. Därför återlanserar vi nu fast elavtal till våra kunder. Vi tror att elpriserna kan sjunka ännu mer och kommer till en början bara erbjuda 1-årsavtal så våra kunder inte blir inlåsta i långa avtal.

Avtalstecknande kommer inte vara möjlig på vår webbplats utan sker via kontakt med vår kundservice. Kontakta kundservice för dagsaktuella priser och tillgång på fast elpris.

Prata fast elavtal med oss

Ta kontakt med kundservice så hjälper vi dig med dagsaktuella priser och tillgång på fast elpris.

Kontaktuppgifter