Övik Energi

Säkerhet

Vi på Övik Energi har ett stort ansvar att förvalta. De tjänster och funktioner vi ansvarar för är i flera fall nödvändiga för ett fungerande samhälle. Därför har Rickard Pellny säkerhet som särskilt ansvarsområde på stabsnivå.

Tjänsten innebär att Rickard numera sitter på två stolar. Dels har han kvar sin tidigare stol som Strateg Infrastruktur men han har också en ny stol där han ansvarar för vårt säkerhetstänk. Ansvarsområdet handlar om allt från informationssäkerhet till att hantera eventuella kriser.

Driftsäkerhet har vi stor erfarenhet av, säger Rickard. Det har funnits med sedan starten. Vi är bra på säkerhet när det gäller leveransen av våra tjänster och vår teknik. Nu ska vi utveckla all övrig säkerhet ytterligare. Bland annat har vi idag större medvetenhet när det gäller människors roll i detta.

Vid omorganisationen tillkom en ny tjänst som säkerhetsansvarig. Det är en bred tjänst. Det handlar inte bara om informationssäkerhet utan även egendom, brand och skalskydd med mera. Kris- och incidenthantering är till exempel en stor del av uppdraget.

Det har varit väldigt lärorikt när det gäller just kris- och incidenthantering, säger Rickard. Dels har vi det här med Covid-19 och allt som det innebär på kort och lång sikt. Och dels hade vi ett rejält snöoväder. Vi är relativ vana vid att hantera de kortvariga kriser eller incidenter som kan ske, som till exempel driftstörningar, oväder och liknande. Nu fick vi hantera den typen av incident parallellt med kris i det större och längre perspektivet i form av pandemi. Det har gett oss möjlighet att utveckla vårt arbete kring säkerhet på staben. Just nu pågår en informationskampanj för att öka medvetenheten hos våra medarbetare om hur viktigt det är med säkerhet på alla nivåer, inte bara driftmässigt, utan även hur vi hanterar information.

Vi håller på att strukturera säkerhetsarbetet så att det ska ske enligt konstens alla regler. Bland annat analyserar vi vad det är vi ska skydda, och hur. Vi har lärt oss att det finns olika kulturer inom respektive avdelning och verksamhet inom Övik Energi. Det innebär att vi behöver anpassa arbetet på olika sätt. Som tur är kommer jag själv från en stor avdelning. Det har gett mig värdefulla insikter. När företaget blivit större har säkerhetsarbetet till viss del glidit isär. Exempelvis är det här med cybersäkerhet en ny del som vi måste ta i beaktande.

Med min bakgrund av 15 år inom flottan har jag haft högt säkerhetstänk hela vägen, berättar Rickard. Kanske är det en faktor som gjort att jag fått den här tjänsten. Nu får jag dela med mig av det till övriga i företaget. Många är beroende av att Övik Energi håller en hög säkerhetsnivå – företag, allmänhet och offentlig sektor. Den här tjänsten är ytterligare ett steg för att på alla sätt motsvara de förväntningar som ställs på oss.