Hållbarhet för oss

Hållbarhet är sedan länge en självklar del av vår affärsidé, en naturlig del i vår vardag och något som genomsyrar alla våra affärsrutiner och processer.
Vår verksamhet påverkar omvärld och människor i stor utsträckning men den innebär också stora möjligheter att driva på för hållbara val och förändrade beteenden.
Här berättar vi mer om vårt hållbarhetsarbete.

 

Vårt bidrag till en hållbar framtid

Övik Energi är ett energi- och fibernätsföretag som bidrar till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Vårt fokus är här i Örnsköldsvik, där våra kunder finns, men vi tar också det större, globala ansvaret.

Vi definierar hållbar utveckling som en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Det betyder att vi har ett hållbarhetsperspektiv i de val vi gör – ekonomi, miljö och socialt.

Hållbarhetspolicy (PDF)

 

 

Vår miljöpåverkan

Som energibolag har verksamheten ofrånkomligt en betydande miljöpåverkan. Under 2020 har vi haft särskilt fokus på att höja kunskap och medvetenhet hos alla medarbetare vilken miljöpåverkan de har i sitt dagliga arbete. Läs mer här.

 


 

Människor gör det möjligt

Vi vill skapa och utveckla en hållbar arbetsplats där alla känner sig välkomna och värdefulla. Här hittar du mer om hur det arbetet går till.

 


 

Hållbar tillväxt

Läs mer om hur finansiell stabilitet kan skapa långsiktig uthållighet och ge oss förutsättningar att utveckla verksamheten på ett hållbart sätt.

 


 

Redovisningar

Läs årets års- och hållbarhetsredovisning eller hitta tidigare års hållbarshetsrapporter och årsredovisningar här.

 


 

Har du frågor?

Vill du veta mer om vårt hållbarhetsarbete får du gärna kontakta
vår hållbarhetsstrateg Emma Ödling på emma.odling@ovikenergi.se.

 

Vy över Örnsköldsvik på vintern, kvällstid

Vi hjälper dig med dina frågor

Erfarenhet, engagemang och lokalkännedom – vår kundservice står redo att hjälpa dig med dina frågor om elavtal, fiber och fjärrvärme. 

Besök Kundservice eller skriv ett meddelande