Övik Energi

Hållbarhet för oss

Hållbarhet är sedan länge en självklar del av vår affärsidé, en naturlig del i vår vardag och något som genomsyrar alla våra affärsrutiner och processer.
Vår verksamhet påverkar omvärld och människor i stor utsträckning men den innebär också stora möjligheter att driva på för hållbara val och förändrade beteenden.
Här berättar vi mer om vårt hållbarhetsarbete.

Vårt bidrag till en hållbar framtid

Övik Energi är ett energi- och fibernätsföretag som bidrar till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Vårt fokus är här i Örnsköldsvik, där våra kunder finns, men vi tar också det större, globala ansvaret.

Vi definierar hållbar utveckling som en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Det betyder att vi har ett hållbarhetsperspektiv i de val vi gör – ekonomi, miljö och socialt.

Hållbarhetspolicy

Vi tar ansvar: ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Vill du veta mer?

Läs vår senaste hållbarhetspolicy

 • Medarbetare på Övik Energi

  Människor gör det möjligt

  Vi är ett företag med höga hållbarhetsambitioner och för att nå våra mål är engagerade och motiverade medarbetare en mycket viktig... Läs mer
 • Skymningsbild av Hörneborgsverket

  Vår miljöpåverkan

  Ett av våra viktigaste uppdrag är att förbättra miljön i Örnsköldsvik. Med ett målinriktat och systematiskt förbättringsarbete opt... Läs mer
 • Hållbar tillväxt

  Ekonomisk stabilitet skapar långsiktig uthållighet och ger oss förutsättningar att utveckla verksamheten på ett hållbart sätt. So... Läs mer
Omslag till Hållbarhets- och årsredovisning 2021

Redovisningar

Läs årets års- och hållbarhetsredovisning eller hitta tidigare års hållbarshetsrapporter och årsredovisningar.

Övik energis kraftvärmeverk, vy över öviksfjärden och skog i förgrunden

100 % klimatneutral 2025

Att begränsa klimatförändringarna är den enskilt största utmaningen vi har som samhälle. Omställningen till ett klimatneutralt samhälle och förmågan att skapa klimatsmarta lösningar kommer att prägla Övik Energis arbete under lång tid framöver. Även med mycket långtgående och snabba utsläppsreduktioner kommer vi som företag, och alla samhällen, att behöva anpassa oss till ett förändrat klimat.

Övik energis kraftvärmeverk, vy över öviksfjärden och skog i förgrunden

Bothnia Green Energy

Övik Energi är partner i projektet Bothnia Green Energy, som ska stimulera gränsöverskridande samarbete och investeringar i hållbara energilösningar i det geografiska området runt Kvarken.

Kontakta oss om du har frågor

Vill du veta mer om vårt hållbarhetsarbete får du gärna kontakta
vår hållbarhetsstrateg.

Emma Ödling, Hållbarhetsstrateg Övik Energi

Emma Ödling

Hållbarhetsstrateg

emma.odling@ovikenergi.se

070-636 11 80