Priser och villkor

Här hittar du priser för vad det kostar att ansluta sig till vårt fjärrvärmenät och för leverans av fjärrvärmen.

Vill du ansluta din villa?

När du ansluter din fastighet installerar vi en komplett fjärrvärmecentral i din bostad och ansluter den till vårt fjärrvärmenät. Om fjärrvärme sedan tidigare finns framdraget i närheten av din fastighet är priset:

Anslutning och installation Pris (inkl. moms)
Fjärrvärme med Smart styrning via mobil från 55 680 kr
Fjärrvärme (förberedd för Smart styrning) från 51 000 kr

OBS! Priset avser nyanslutning av en- eller tvåfamiljsvilla 2023. 

Om fjärrvärmenätet finns längre bort, kontakta oss så hjälper vi dig med en offert.

 

Sök bidrag för att byta till fjärrvärme

Värmer du din villa med el idag? Nu kan du söka bidrag för att byta till fjärrvärme. Från och med 3 juli 2023 finns det bidrag att söka för att byta värmesystem i småhus som värms med el. Du kan till exempel få bidrag för att ansluta till fjärrvärme och sätta in vattenburna element. Ansökan kan göras retroaktivt för byte gjort efter 8 november 2022. Efter att du bytt värmesystem så kan du även söka bidrag för att energieffektivisera. Läs alla detaljer och sök stödet på Boverkets hemsida.

 

Avtalsvillkor

Här hittar du de aktuella avtalsvillkoren

 

Tre bra saker att veta om fjärrvärmepriset

 

Läs mer om Smart styrning

 

Vad kostar leveransen av fjärrvärme?

Som kund kan du enkelt följa din förbrukning och se dina fakturor på Mina sidor.

Prisdialogen

Vi tror på transparens och en öppen kommunikation med våra kunder. Vi deltar därför i det nationella initiativet Prisdialogen som du kan läsa mer om här.

Så räknas årskostnaden ut

I exemplet nedan har vi utgått från 2023 års pris, att villan finns i Örnsköldsvik och att din fjärrvärmeanvändning blir 20 000 kWh, då blir den totala kostnaden inklusive moms:

Energidel 0,7575 kr/kWh x 20 000 kWh = 15 150 kr
Fast del 327 kr/månad x 12 månader = 3 924 kr
Total årskostnad 19 074 kr

I detta exempel har vi utgått från 2024 års pris, att villan finns i Örnsköldsvik och att din fjärrvärmeanvändning blir 20 000 kWh, då blir den totala kostnaden inklusive moms:

Energidel 0,8485 kr/kWh x 20 000 kWh = 16 970 kr
Fast del 366 kr/månad x 12 månader = 4 392 kr
Total årskostnad 21 362 kr

Priser för Paket 2

Förbrukningen faktureras på månadsbasis och varierar över året beroende på hur mycket fjärrvärme som förbrukats. Se nedan hur förbrukningen per månad ser ut – som andel av årsförbrukningen - för en genomsnittlig villa i våra fjärrvärmenät. Förbrukningen är normalårskorrigerad, d v s det är så här förbrukningen ser ut ett normalår (normalår enligt SMHI). Om det är varmare eller kallare än normalt en eller flera månader så kommer också förbrukningen bli högre eller lägre.

Observera att detta är förbrukningen för en genomsnittlig villa i våra fjärrvärmenät. Det finns många olika faktorer som påverkar hur förbrukningen ser ut för en enskild villa. Några exempel:

  • Hur välisolerad vinden och väggarna är – detta beror ofta på vilket årtal som villan är byggd. Vilken typ av fönster och dörrar som villan har.
  • Hur många som bor i fastigheten, vilken inomhustemperatur man har och hur ofta och länge som man duschar.
  • Om man till exempel har en kamin som man eldar i ibland.
  • Vilka energibesparande insatser som är gjorda.

Ovanstående innebär att två identiska villor kan ha olika förbrukningsprofiler och att förbrukningsprofilen för just din villa kan ha andra procenttal än i grafen ovan.

Exempel på årskostnader

Under flikarna nedan kan du se exempel på vad den totala årskostnaden blir beroende på årsförbrukning. 

Alla uppgifter nedan är inklusive moms.

2023

2024

Vy över Örnsköldsvik på vintern, kvällstid

Vi hjälper dig med dina frågor

Erfarenhet, engagemang och lokalkännedom – vår kundservice står redo att hjälpa dig med dina frågor om elavtal, fiber och fjärrvärme. 

Besök Kundservice eller skriv ett meddelande