Priser och villkor

Här hittar du priser för vad det kostar att ansluta sig till vårt fjärrvärmenät och för leverans av fjärrvärmen.

Vill du ansluta din villa?

När du ansluter din fastighet installerar vi en komplett fjärrvärmecentral i din bostad och ansluter den till vårt fjärrvärmenät. Om fjärrvärme sedan tidigare finns framdraget i närheten av din fastighet är priset:

Anslutning och installation Pris (inkl. moms)
Fjärrvärme med Smart styrning via mobil 53 200 kr
Fjärrvärme (förberedd för Smart styrning) 49 000 kr

Priset avser nyanslutning av en- eller tvåfamiljsvilla 2022.

Finns fjärrvärmenätet längre bort, kontakta oss så hjälper vi dig med en offert.

Avtalsvillkor

Här hittar du de aktuella avtalsvillkoren

 

Läs mer om Smart styrning

 

Vad kostar leveransen av fjärrvärme?

Som kund kan du enkelt följa din förbrukning och se dina fakturor på Mina sidor.

Så räknas årskostnaden ut

I exemplet nedan har vi utgått från 2022 års pris, att villan finns i Örnsköldsvik och att din fjärrvärmeanvändning blir 20 000 kWh, då blir den totala kostnaden inklusive moms:

Energidel 0,7440 kr/kWh x 20 000 kWh = 14 880 kr
Fast del 321 kr/månad x 12 månader = 3 852 kr
Total årskostnad 18 732 kr

Priser för Paket 2

Exempel på årskostnader

Under flikarna nedan kan du se exempel på vad den total årskostnaden blir beroende på årsförbrukning. 

Alla uppgifter nedan är inklusive moms.

2023

Vy över Örnsköldsvik på vintern, kvällstid

Vi hjälper dig med dina frågor

Erfarenhet, engagemang och lokalkännedom – vår kundtjänst står redo att hjälpa dig med dina frågor om elavtal, fiber och fjärrvärme. 

Besök Kundservice eller skriv ett meddelande