Priser och villkor

Här hittar du priser för vad det kostar att ansluta sig till vårt fjärrvärmenät och för leverans av fjärrvärmen.

Vill du ansluta din villa?

När du ansluter din fastighet installerar vi en komplett fjärrvärmecentral i din bostad och ansluter den till vårt fjärrvärmenät. Om fjärrvärme sedan tidigare finns framdraget i närheten av din fastighet är priset:

Anslutning och installation Pris (inkl. moms)
Fjärrvärme med Smart styrning via mobil från 55 680 kr
Fjärrvärme (förberedd för Smart styrning) från 51 000 kr

Priset avser nyanslutning av en- eller tvåfamiljsvilla 2023.

Om fjärrvärmenätet finns längre bort, kontakta oss så hjälper vi dig med en offert.

Avtalsvillkor

Här hittar du de aktuella avtalsvillkoren

 

Läs mer om Smart styrning

 

Vad kostar leveransen av fjärrvärme?

Som kund kan du enkelt följa din förbrukning och se dina fakturor på Mina sidor.

Så räknas årskostnaden ut

I exemplet nedan har vi utgått från 2022 års pris, att villan finns i Örnsköldsvik och att din fjärrvärmeanvändning blir 20 000 kWh, då blir den totala kostnaden inklusive moms:

Energidel 0,7440 kr/kWh x 20 000 kWh = 14 880 kr
Fast del 321 kr/månad x 12 månader = 3 852 kr
Total årskostnad 18 732 kr

Priser för Paket 2

Förbrukningen faktureras på månadsbasis och varierar över året beroende på hur mycket fjärrvärme som förbrukats. Se nedan hur förbrukningen per månad ser ut – som andel av årsförbrukningen - för en genomsnittlig villa i våra fjärrvärmenät. Förbrukningen är normalårskorrigerad, d v s det är så här förbrukningen ser ut ett normalår (normalår enligt SMHI). Om det är varmare eller kallare än normalt en eller flera månader så kommer också förbrukningen bli högre eller lägre.

Observera att detta är förbrukningen för en genomsnittlig villa i våra fjärrvärmenät. Det finns många olika faktorer som påverkar hur förbrukningen ser ut för en enskild villa. Några exempel:

  • Hur välisolerad vinden och väggarna är – detta beror ofta på vilket årtal som villan är byggd. Vilken typ av fönster och dörrar som villan har.
  • Hur många som bor i fastigheten, vilken inomhustemperatur man har och hur ofta och länge som man duschar.
  • Om man till exempel har en kamin som man eldar i ibland.
  • Vilka energibesparande insatser som är gjorda.

Ovanstående innebär att två identiska villor kan ha olika förbrukningsprofiler och att förbrukningsprofilen för just din villa kan ha andra procenttal än i grafen ovan.

Exempel på årskostnader

Under flikarna nedan kan du se exempel på vad den totala årskostnaden blir beroende på årsförbrukning. 

Alla uppgifter nedan är inklusive moms.

2023

Vy över Örnsköldsvik på vintern, kvällstid

Vi hjälper dig med dina frågor

Erfarenhet, engagemang och lokalkännedom – vår kundservice står redo att hjälpa dig med dina frågor om elavtal, fiber och fjärrvärme. 

Besök Kundservice eller skriv ett meddelande