Övik Energi

Felanmälan

Felanmälan av tjänst görs alltid till den tjänsteleverantör du beställt tjänsten från. All teknisk support tillhandahålls av den tjänsteleverantör du tecknat avtal med.

Så här går en felanmälan till

  1. Du kontaktar din tjänsteleverantör.
  2. Tjänsteleverantören felsöker tillsammans med dig per telefon.
  3. Om tjänsteleverantören finner att det eventuellt kan vara fel i accessnätet eller i
  4. fastighetsnätet läggs en felanmälan hos nätägaren. Du behöver inte göra något.
  5. Nätägaren felsöker och lämnar besked till tjänsteleverantören med felsökningsresultat.
  6. Tjänsteleverantören återkommer till dig med besked.

Felsökning

Följ dessa tre steg för att själv göra en enkel felsökning innan du kontaktar din tjänsteleverantör:

  • Ta ut strömkabel från routern och eventuell tjänstefördelare i 30 sekunder.
  • Sätt i strömkabeln igen, kontrollera att router och eventuell tjänstefördelare startar upp.
  • Kontrollera att kabel sitter i ordentligt mellan tjänstefördelare/uttag och router. Det ska lysa i uttaget på din router.

Kontaktinformation

Vill du veta mer om tjänsteleverantörerna i Övik Energi fibernät?

Se alla tjänsteleverantörer