Övik Energi

Bredbandsutbyggnad med EU-bidrag

Vi på Övik Energi arbetar aktivt för att bidra till att nå bredbandsmålen om ett uppkopplat Sverige 2025.

Bredbandsutbyggnad med EU-bidrag

Regeringen har satt upp ett övergripande mål om att alla hushåll och företag i Sverige bör år 2025 ha tillgång till snabbt bredband. Det nationella målet består av tre mål, vilka alla ska uppnås för att uppfylla det övergripande målet:

98 procent

av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 1 Gbit/s

1,9 procent

av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 100 Mbit/s

0,1 procent

av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 30 Mbit/s

Övik Energi samarbetar med kommunen för ett bredbandsuppkopplat Örnsköldsvik. I projektet Bredband2020 som påbörjades 2014 byggs fibernät i landsbygd för att möjliggöra anslutningar. Kommunen hjälper fiberföreningar med bredbandsutbyggnad genom byanätssamverkan, vilket innebär att söka bidrag, bygga och förvalta fibernät tillsammans med Övik Energi.

Bredband2020 söker samfinansiering både till ortssammanbindande fibernät och kundanslutningar från Tillväxtverket, Svenska Jordbruksverket genom Landsbygdsprogrammet, och Post och Telestyrelsen (PTS) genom bredbandsstöd.

Örnsköldsviks kommunstyrelse har 7 juni 2022 beslutat om en kommunal bredbandsstrategi, där Övik Energi har en viktig roll:

Fram till 2025 ska kommunen och berörda aktörer verka för att bidra till de nationella målen via planering för utbyggnad och anslutningar, både i tätort och i landsbygd:

  • Åtta av tio hushåll och företag, samt fyra av tio fritidshus inom den geografiska kommunen, ska vara anslutna till bredband.
  • Bidra till att tillgången till stabila mobila tjänster av god kvalitet finns inom hela geografiska kommunen via utveckling av 5G och nödvändig etablering av samhällsmaster.

Fram till 2030 ska kommunen och berörda aktörer bidra till långsiktiga regionala, nationella och europeiska målen uppfylls:

Det långsiktiga målet fram till 2030 kommer att möjliggöras allt efter den fysiska uppkopplingen uppnås. Vägledningen för arbetet mellan 2025 och 2030 hämtas i de åtta strategiska fokusområdena med vägval och målsättningar för att möjliggöra framtidens digitala utveckling för såväl medborgare, näringslivet och kommunkoncernens verksamheter.

Här kan du läsa mer på Örnsköldsviks kommuns webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Projektet Bredband2020 arbetar med utbyggnad genom byanätssamverkan. För perioden 2024 och framåt har ytterligare projekt beviljats för ortssammanbindande nät och kundanslutningar.

Områden för fiberutbyggnad

Vi finns här för att möta våra kunder på hemmaplan och arbetar för en positiv utveckling av Örnsköldsvik. Just nu pågår flera fiberutbyggnadsprojekt runt om i kommunen som du kan följa.

Se vad som händer i ditt område

Byggnadsskylt för ortssammanbindande nät Sunnersta-Solberg

Europeiska regionala utvecklingsfonden

Vi har erhållit medel för ortssammanbindande fibernät från ERUF - europeiska regionala utvecklingsfonden.

Arbete med att gräva fiber.

Post- och telestyrelsen

Övik Energi har erhållit bidrag från PTS bredbandsstöd för att bygga kundanslutningar under perioden 2020-2024.

Arbete med att gräva fiber.

Landsbygdsprogrammet

Vi har inom ramen för Bredband2020 fått medel för att utveckla landsbygden i Sverige. EU har en strategi för tillväxt och jobb inom EU fram till år 2020 och för att nå detta övergripande mål har alla länder tagit fram nationella program inom olika områden och det är där Landsbygdsprogrammet kommer in i bilden.