Priser och villkor

Här hittar du priser och villkor för dig som kund i vårt elnät.

Vad består elnätsavgiften av? 

Elnätsavgiften är det du betalar för att få el levererad hem till dig. Den består av fyra delar: 

  • en abonnemangsavgift
  • en elöverföringsavgift  
  • energiskatt
  • myndighetsavgifter 

Abonnemangsavgiften är en fast årsavgift som bestäms utifrån vilken säkringsstorlek du har. Avgiften delas med antalet dagar under ett år och faktureras efter antal dagar som fakturan avser. 

Elöverföringsavgiften debiteras efter faktiskt elanvändning och faktureras varje månad. 

Energiskatten fakturerar vi varje månad utifrån faktiskt elanvändning. Vi betalar pengarna vidare till Skatteverket. 

Myndighetsavgifterna består av en elsäkerhetsavgift, en nätövervakningsavgift och en elberedskapsavgift. Vi fakturerar dessa avgifter en gång per år och hela beloppet skickas vidare till olika statliga myndigheter. 

 

Nätavgift 2022

Under 2022 lämnas elnätsavgiften oförändrad. 

Vy över Örnsköldsvik på vintern, kvällstid

Vi hjälper dig med dina frågor

Erfarenhet, engagemang och lokalkännedom – vår kundtjänst står redo att hjälpa dig med dina frågor om elavtal, fiber och fjärrvärme. 

Besök Kundservice eller skriv ett meddelande