Övik Energi

Elnätspriset höjs

Från 1 januari 2024 höjs elnätspriset. Höjningen är en direkt följd av ökade kostnader från Vattenfalls och Svenska kraftnäts överliggande nät (region- och stamnät) och gäller alla kunder anslutna till vårt elnät.

För en genomsnittlig lägenhetskund handlar det om en höjning med 14 kr i månaden. En genomsnittlig villakund med en mätarsäkring på 20 A får en höjning på 52 kr i månaden.

Energimarknadsinspektionen bevakar våra elnätspriser genom att bestämma en intäktsram, ett tak på vad vi får ta ut i avgifter från våra kunder. Beslut om intäktsram fattas utifrån de kostnader vi har samt att vi ska få en rimlig avkastning så att vi kan driva ett långsiktigt och säkert elnät.

Så här påverkar höjningen dig

För dig som säkringskund är det abonnemangsavgiften som kommer att öka, elöverföringsavgiften lämnas oförändrad. I tabellen nedan presenteras ökningen av abonnemangsavgiften per månad och säkringsstorlek.

Ampere

Ökning av abonnemangsavgift, inklusive moms

16 A (lägenhet)

14 kr/mån

16 A

32 kr/mån

20 A

52 kr/mån

25 A

73 kr/mån

35 A

92 kr/mån

50 A

123 kr/mån

63 A

156 kr/mån

Ditt pris på el som privatkund består av tre kostnadsdelar: elhandel, elnät samt skatter och avgifter. För en kund med en årsförbrukning på 20 000 kWh och ett rörligt elhandelspris utgörs elkostnaden i genomsnitt av 23 procent elnät, 35 procent elhandel och 42 procent kostnaden till samhället (skatter, moms och elcertifikat). Läs mer på energiföretagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Elnätspriset framåt

Elanvändningen i Sverige väntas att fördubblas under de kommande 20 åren, genom bland annat industrins omställning för att nå klimatmålen och elektrifieringen av transporter. Som följd av detta väntas stora investeringbehov i Sveriges elnät, som i sin tur kommer leda till ökade elnätskostnader i framtiden.