Övik Energi

Anslut dig till vårt elnät

Vi hjälper dig med allt du behöver från din elnätsleverantör.

Längre leveranstider

Örnsköldsvik växer och många kunder vill ansluta sig till elnätet eller utöka sitt abonnemang, vilket medför att vi har längre leveranstider än vanligt. Vi inväntar besked från Svenska Kraftnät om begärd effektökning till vårt elnät. Vi vill därför uppmana dig att vara ute i god tid, minst ett år i förväg, för att få din elanslutning på plats till önskat datum. I dagsläget är ledtiden för att påbörja projektering minst 6 månader, men den kan komma att bli kortare eller längre.

Vi hjälper dig med

  • Administration och beredning, inmätning och dokumentation av elkabel.
  • Ansökan om erforderliga tillstånd för schakt och kabelförläggning.
  • Anläggningsarbeten utanför tomtmark och byggarbetsplats/entreprenadområde.
  • Kabel, kabelskydd där så erfordras, kabelförläggning och anslutning/inkoppling.
  • Kabelrör inom tomtmark vid beställning av 25 ampere servisanslutning.
  • Tillfällig anslutning.

Vad kostar det?

Läs mer om våra priser för anslutning i vårt nät.

Våra anslutningspriser

Har du Övik Energi Nät som elnätsleverantör?

På elomraden.se kan du se vilket elnätsföretag du har som leverantör. Där hittar du även annan användbar information.