Övik Energi

Rörligt elavtal

Prisvärt och flexibelt.
Ett rörligt prisavtal följer marknadens efterfrågan.

Elpris

Det rörliga elhandelspriset består av Övik Energi AB:s kostnader för inköp av el, ursprungsgarantier, elcertifikatavgift samt balanskostnad och avgifter till Nord Pool, Svenska kraftnät och eSett.

Rörligt pris, öre/kWh, för april 2024

Elhandelspris

Påslag

Totalt

74,20

3,75

77,95

 • Samtliga priser anges inklusive moms och avser elområde 2.
 • Elnätskostnad och energiskatt tillkommer.
 • Det rörliga elhandelspriset består av Övik Energi AB:s kostnader för inköp av el, ursprungsgarantier, elcertifikatavgift samt balanskostnad och avgifter till Nord Pool, Svenska kraftnät och eSett.
 • Ett påslag på 3,75 öre/kWh inklusive moms tillkommer och är ett fast tillägg utöver inköpspriset på elen. Påslaget ska täcka administrativa kostnader samt vår vinstmarginal.
 • Årsavgift 300 kr/år inklusive moms tillkommer.
 • Prissättning: timpriserna på elbörsen under månaden sammanvägs med elanvändningsprofilen i det elområde du bor i. Det rörliga elhandelselpriset blir en typ av medelpris som räknas fram månadsvis, det vill säga samma pris gäller under en hel månad och är klart först i början av efterföljande månad. När priset är klart presenteras det här på vår webbplats samt på din faktura.

Rörligt elavtal

100 % förnybar el

77,95öre/kWh inkl moms

Är du ny kund?

Om du är ny kund hos oss tar leverantörsbytet minst 14 dagar.

Det rörliga elpriset består av ett antal prisparametrar och när de summeras blir det vårt elpris för rörligt prisavtal.

Prisparametrarna är:

 • Kostnad för inköp av el
 • Ursprungsgarantier
 • Elcertifikatavgift
 • Balanskostnad och avgifter till Nordpool, Svenska kraftnät och eSett
 • Påslag

Läs mer om prisparametrarna nedan

Kostnad för inköp av el – rörliga elpriset på elbörsen

Kostnaden för inköp av el tas fram genom att timpriserna på elbörsen sammanvägs med elanvändningsprofilen för Elområde 2, alltså förbrukningen för hela Elområde 2. Förbrukningen för varje timme under perioden multipliceras med spotpriset för respektive timme och summeras. För att ta fram medelpriset (öre/kWh) delas sedan summan med den totala förbrukningen under månaden.

Ursprungsgarantier

Ursprungsgarantier visar vilken energikälla som elen vi säljer kommer ifrån. För att säkerställa att elen är 100 % förnybar så måste vi ha ursprungsgarantier motsvarande den mängden såld el.

Elcertifikatavgift

Vi som elhandlare är skyldiga att köpa en viss del elcertifikat i förhållande till den el vi säljer. Elcertifikatens främsta syfte är att uppmuntra och stötta förnybar elproduktion. En producent av förnybar el får ett elcertifikat för varje MWh producerad el.

Balanskostnad och avgifter till Nordpool, Svenska kraftnät och eSett

Utöver kostnad för inköp av el, ursprungsgarantier och elcertifikatavgift har vi ett antal andra inköpskostnader och avgifter. Däribland ingår t.ex. myndighetsavgifter till Svenska kraftnät och kostnader kopplade till balansansvar.

Påslag

Vi har ett påslag på 3,75 öre/kWh inklusive moms som ska täcka våra administrativa kostnader samt vår vinstmarginal.

Rörligt pris, för april 2024

Årsförbrukning, kWh

Elhandelspris, öre/kWh

Årsavgift, öre/kWh

Jämförpris, öre/kWh

2 000

77,95

15,00

92,95

5 000

77,95

6,00

83,95

20 000

77,95

1,50

79,45

 • Samtliga priser anges inklusive moms och avser elområde 2.
 • Elnätskostnad och energiskatt tillkommer.

Rörligt pris med nykundsrabatt, för april 2024

Årsförbrukning, kWh

Elhandelspris, öre/kWh

Årsavgift, öre/kWh

Jämförpris, öre/kWh

2 000

76,95

7,50

84,45

5 000

76,95

3,00

79,95

20 000

76,95

0,75

77,70

 • Samtliga priser anges inklusive moms och avser elområde 2.
 • Elnätskostnad och energiskatt tillkommer.

Övik Energis rörliga pris inkluderat påslag och moms (påslag 3,75 öre/kWh inklusive moms).

Elområde 2

Priser anges i öre/kWh

Månad

2024

2023

2022

Januari

98,88

108,66

46,31

Februari

72,36

85,93

43,01

Mars

83,51

92,58

37,01

April

77,95

104,48

75,21

Maj


57,70

80,35

Juni


82,93

74,78

Juli


65,81

36,9

Augusti


48,44

77,33

September


29,86

139,06

Oktober


39,98

76,63

November


96,81

188,79

December


110,75

279,21