Övik Energi

Anvisningspris om du inte gör ett aktivt val

Anvisningspriset ligger oftast högre än avtalspriserna - därför kan det vara en god idé att satsa på något av våra andra elavtal istället. Har du Övik Energi Nät som elnätsföretag och inte gör ett aktivt val av elavtal, får du automatiskt anvisningspris.

Från och med 1 januari 2023 är anvisningspriset ett rörligt pris med ett fast påslag på 10 öre/kWh inklusive moms (8 öre/kWh exklusive moms).

Årsavgiften är oförändrad.

  • Samtliga priser anges i öre/kWh inklusive moms och avser elområde 2.
  • Årsavgift på 498 kr/år inklusive moms tillkommer.
  • Elnätskostnad inklusive energiskatt tillkommer.
  • Det rörliga elhandelspriset består av Övik Energi AB:s kostnader för inköp av el, ursprungsgarantier, elcertifikatavgift samt balanskostnad och avgifter till Nord Pool, Svenska kraftnät och eSett.
  • Ett påslag på 10 öre/kWh inklusive moms tillkommer och är ett fast tillägg utöver inköpspriset på elen. Påslaget ska täcka administrativa kostnader samt vår vinstmarginal.
  • Prissättning: timpriserna på elbörsen under månaden sammanvägs med elanvändningsprofilen i det elområde du bor i. Det rörliga elhandelselpriset blir en typ av medelpris som räknas fram månadsvis, det vill säga samma pris gäller under en hel månad och är klart först i början av efterföljande månad. När priset är klart presenteras det här på vår webbplats samt på din faktura.

Elpriser utan avtal

Från 1 januari 2023 är vårt anvisningspris rörligt. Det rörligt anvisningspriset för nuvarande månad kommer presenteras i början av nästa månad, eftersom rörligt elhandelspris alltid presenteras i början av efterföljande månad.

Rörligt anvisningpris, för januari 2024

Elhandelspris

Påslag

Totalt

100,14

10,00

110,14

Jämförpriser, elpriser utan avtal, för januari 2024

Årsförbrukning, kWh

Elhandelspris, öre/kWh

Årsavgift, öre/kWh

Jämförpris, öre/kWh

2 000

110,14

24,90

135,04

5 000

110,14

9,96

120,10

20 000

110,14

2,49

112,63

Våra elavtal

Det ska vara enkelt för dig som kund att göra hållbara val, och därför säljer vi enbart 100 % förnybar el till dig som är elhandelskund hos oss. Vi är ditt lokala elhandelsbolag och vill bidra till en hållbar utveckling i Örnsköldsvik.

Läs mer om våra elavtal

Elområde 2

Månad

2023

Januari

119,93

Februari

97,18

Mars

103,84

April

115,74

Maj

68,96

Juni

94,19

Juli

77,08

Augusti

59,70

September

41,13

Oktober

51,24

November

108,08

December

122,01