Övik Energi

Driftinformation

Här kan du se om vi har några aktuella eller planerade driftavbrott i våra nät.

Pågående ärenden

  1. Vi utför underhållsarbete för ett tryggt och säkert fjärrvärmenät hela vägen hem till dig. Fastigheter inom det inringade området berörs av det tillfälliga avbrottet. Fjärrvärmeleveransen kommer tillfälligt att brytas: Tisdag 25 juni, kl. 08 till...

  2. För ett tryggt och säkert fibernät hela vägen hem till dig, kommer vi att utföra underhållsarbete i området Gullänget – Kroksta med omnejd, under perioden 29 maj – 7 juni. Avbrotten kommer vara schemalagda och berörda fastighetsägare har fått perso...

Åtgärdade ärenden

  1. Fjärrvärme: Driftstörning

    Åtgärdat Klart 2024-06-18, kl. 09.47

    Tillfälligt avbrott i delar av Kroksta. Beräknad klartid ca 13.00

Prenumerera på driftinformation

Anmäl dig och få information när vi publicerar ny driftinformation om fibernät, fjärrkyla, fjärrvärme och el/elnät.

Prenumerera