Övik Energi

Verksamhetsstöd

Avdelningen Verksamhetsstöd är en stabsfunktion på Övik Energi. Vi ansvarar för att leverera internt lednings-och verksamhetsstöd så att bolaget erbjuds bästa möjliga förutsättningar att vara framgångsrik. Vi består av flera enheter som på olika sätt stöttar kärnverksamheten.

Våra enheter är:

  • Internservice
  • Gemensam redovisningsenhet (GRE)
  • IT
  • Inköp & förråd
  • Verksamhetssystem


Visionen för avdelningen Verksamhetsstöd är att uppfattas som kompetent, lyhörd och serviceinriktad så att både medarbetarna och intressenterna ser avdelningen som en naturlig del i sin egen och Övik Energis framgång.

 

På Verksamhetsstöd finns exempelvis dessa tjänster:

Ekonom, Redovisningsekonom, Förrådsarbetare, Chef Verksamhetsstöd, Inköpare, Inköpschef, IT-utvecklare, Kontorsansvarig, Ansvarig verksamhetssystem, Redovisningschef