Strategisk affärs- och bolagsutveckling

Strategisk affärs- och bolagsutveckling (SABU) är Övik Energis stöd till bolagets ledning i olika frågor. Vi ansvarar bland annat för den övergripande ekonomiska styrningen av koncernen och dess bolag samt framtagande, utveckling och förvaltning av bolagets gemensamma affärsplan. Vi är även samordnande för hållbarhetsfrågor och frågor relaterade till bioekonomin.

SABU består av följande funktioner:

  • Hållbarhet/FoU
  • Bolagscontrolling
  • Verksamhetscontrolling

På avdelningen för strategisk affärs- och bolagsutveckling finns exempelvis dessa tjänster:

BolagscontrollerVerksamhetscontrollerHållbarhetsstrategChef SABU

Vy över Örnsköldsvik på vintern, kvällstid

Vi hjälper dig med dina frågor

Erfarenhet, engagemang och lokalkännedom – vår kundservice står redo att hjälpa dig med dina frågor om elavtal, fiber och fjärrvärme. 

Besök Kundservice eller skriv ett meddelande