Övik Energi

HR

HR är Övik Energis personalenhet. Vi stöttar ledning och verksamhet i kompetensförsörjningsfrågor, företagskultur och medarbetarskap. I vårt ansvarsområde ligger även arbetsrättsliga frågor och facklig samverkan, arbetsmiljö- och säkerhetssamordning, internkommunikation samt support till vd och styrelse.

Enheten ansvarar för att ge råd och stöd till våra medarbetare och att rekrytera ny personal.

HR består av följande funktioner:

  • Personal
  • Personal- och mediakommunikation
  • Arbetsmiljö
  • Säkerhet

 

På vår HR-avdelning finns exempelvis dessa tjänster:

HR-chef, Personalutvecklare, Säkerhetsansvarig, Arbetsmiljösamordnare, Kommunikatör