Hållbarhet i fokus hos oss

Övik Energi strävar efter långsiktig hållbar samhällsutveckling. Det betyder att vi har ett hållbarhetsperspektiv i de val vi gör – ekonomi, miljö och socialt.

Hållbarhetsrapport 2019

Övik Energi är ett energi- och fibernätsföretag som bidrar till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Vårt fokus är här i Örnsköldsvik, där våra kunder finns, men vi tar också det större, globala ansvaret.

Vi definierar hållbar utveckling som en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Det betyder att vi har ett hållbarhetsperspektiv i de val vi gör – ekonomi, miljö och socialt.

Vårt bidrag till en hållbar framtid

Vi tar globalt ansvar, eftersom arbetet för ett hållbart samhälle är gränsöverskridande. Vi bidrar till en lokal hållbar utveckling genom att:

Vi använder lokala biobränslen och restprodukter för att producera fjärrvärme

För att förse alla våra kunder med fjärrvärme eldar vi huvudsak biobränsle i form av bark, flis och spån. I vårt kraftvärmeverk Hörneborgsverket nyttjar vi restprodukter från närliggande industrier.

Vi bidrar till säker infrastruktur

Med våra leveranssäkra nät för fiber, el, fjärrvärme och kyla bidrar vi till en säker infrastruktur.

Vi stödjer lokala föreningar

Genom hållbart sponsring till lokala föreningar medverkar och stödjer vi utvecklingen mot ett hållbart samhälle. 

Vi skapar jobb lokalt

Vi är ett energi- och fibernätsföretag som verkar lokalt och skapar jobb lokalt.

Mikroproduktion

Intresset för att producera el för den egna förbrukningen ökar. Övik Energi ser positivt på att allt fler kunder vill energieffektivisera och bidra i klimat- och miljöarbetet. Våra kunder kan producera sin egen el i små mikroproduktioner, som oftast består av solceller eller små vindkraftverk.

Hörneborgsverket

Vi erbjuder förnyelsebar energi, som produceras här i Örnsköldsvik. Hörneborgsverket är motorn i vår energiproduktion och levererar förnybar energi i olika former till invånare och företag i Örnsköldsviks kommun. Det är bra för våra kunder, för Örnsköldsvik och för miljön.

Miljövärden 

Miljövärden för fjärrvärme redovisar fjärrvärmens miljöpåverkan föregående år.

Mer information om våra miljövärden för fjärrvärmen

 

Vy över Örnsköldsvik på vintern, kvällstid

VI HJÄLPER DIG MED DINA FRÅGOR

Erfarenhet, engagemang och lokalkännedom – vår kundtjänst står redo att hjälpa dig med dina frågor om elavtal, fiber och fjärrvärme. 

Besök Kundservice eller skriv ett meddelande