Detta är Övik Energi

El, fiber, fjärrvärme och fjärrkyla – Övik Energi är en del av ett hållbart Örnsköldsvik som växer.

 

Övik Energi är ett kommunägt energibolag. Verksamheten har en historia som går tillbaka till slutet av 1800-talet, och sysselsätter idag över 130 personer. Förutom produktion och distribution av el, fjärrvärme och fjärrkyla erbjuder vi bredband via fibernät.

Mission, vision och vägledande principer

Mission

Övik Energi levererar en trygg och modern plattform som underlättar för kunder och samhälle att utvecklas i positiv riktning.

Vision

Övik Energi upplevs som ett modernt och inspirerande bolag för samarbeten och leveranser av framtidens lösningar.

Våra vägledande principer

Vi ska finnas där för våra kunders ambitioner
Vi ska aktivt söka god marknadsförståelse och bidra till att stärka våra kunder och Örnsköldsviks attraktivitet. Vi ska uppmuntra och guida våra kunder att göra informerade val och vi ska underlätta för dem att bidra till en hållbar energianvändning/-försörjning.

Vi ska nyttja potentialen i ny teknik och driva förändring
Vi ska engagera oss allt bredare i det nya energisamhället. Vi ska erbjuda samhällets alla aktörer nya möjligheter genom att via modern teknik utveckla nya innovativa lösningar.

Vi ska fortsätta ta vårt ansvar
Som byggare av framtidens samhälle ska vi leverera trygga, säkra och prisvärda lösningar inom värme, el och fiber. Våra grundläggande leveranser ska baseras på förnybar energi och vi ska ständigt arbeta för en förbättrad resurseffektivitet i hela värdekedjan.

Vi ska utveckla vår förmåga och söka samarbeten med andra
Vi ska vara ett dynamiskt och nytänkande företag med modiga och kompetenta medarbetare. Vi ska söka och utveckla  samarbeten med andra aktörer för att stärka våra erbjudanden och vår position.

Vi ska ha en säker verksamhet med god lönsamhet
Vi ska driva vår verksamhet med stort fokus på effektivitet, säkerhet och långsiktig affärsmässighet.

Vi ska bejaka bioindustrin
Vi ska med vår erfarenhet och kompetens bidra till att Ö-viks unika möjligheter inom området bioekonomi förverkligas.

Vår affärsidé

Företaget ska av kunderna upplevas vara den självklara energi- och IT-kommunikationsleverantören inom Örnsköldsviks kommun. Företaget ska vara öppet för teknisk utveckling och nyttja modern och effektiv teknik för att bibehålla och utveckla produkter med god standard och hög tillgänglighet.

Vy över Örnsköldsvik på vintern, kvällstid

Vi hjälper dig med dina frågor

Erfarenhet, engagemang och lokalkännedom – vår kundservice står redo att hjälpa dig med dina frågor om elavtal, fiber och fjärrvärme. 

Besök Kundservice eller skriv ett meddelande