Ekosystem och biologisk mångfald

Målet innebär att vi till 2030 ska skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar och hejda förlusten av biologisk mångfald.

Logga för Förenta nationernas femtonde hållbarhetsmål - Ekosystem och biologisk mångfald

Biologisk mångfald är en stor utmaning för hela vårt samhälle. Utarmning av naturkapital leder till att viktiga ekosystemtjänster såsom ren luft, vattentillgång och råvaror påverkas. Att värna om biologisk mångfald i anslutning till vår verksamhet är därför en viktig del av vårt hållbarhetsarbete. Bland annat genom inköp av biobränslen. Att träråvaran kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk och inte har ett okontrollerat ursprung är av stor vikt för att bidra till ett hållbart skogsbruk och bevara våra landbaserade ekosystem.

VI HJÄLPER DIG MED DINA FRÅGOR

Erfarenhet, engagemang och lokalkännedom – vår kundtjänst står redo att hjälpa dig med dina frågor om elavtal, fiber och fjärrvärme. 

Besök Kundservice eller skriv ett meddelande