Bekämpa klimatförändringarna

Målet innebär att vi till 2030 ska begränsa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

Logga för Förenta nationernas trettonde hållbarhetsmål - Bekämpa klimatförändringarna

Vi vill ta ansvar när samhället ställer om, både lokalt och globalt. Genom att erbjuda våra kunder 100 procent förnybar el, minskar vår klimat- och miljöpåverkan och vi bidrar till samhället på ett hållbart sätt. Inom företaget jobbar vi med att öka medvetenheten och engagemanget i klimatfrågan hos medarbetarna, ett exempel är den obligatoriska hållbarhetsintroduktionen för alla nyanställda. Under 2021 fortsatte vårt arbete med att avveckla torv som bränsle i vår produktionsanläggning, styrelsen fattade beslut kring en handlingsplan som innebär att ingen torv eldas 2025.

Vy över Örnsköldsvik på vintern, kvällstid

Vi hjälper dig med dina frågor

Erfarenhet, engagemang och lokalkännedom – vår kundservice står redo att hjälpa dig med dina frågor om elavtal, fiber och fjärrvärme. 

Besök Kundservice eller skriv ett meddelande