Hållbara städer och samhällen

Målet innebär att till 2030 ska städer och bosättningar vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

Logga för Förenta nationernas elfte hållbarhetsmål - Hållbara städer och samhällen

Våra produktionsanläggningar ger upphov till utsläpp i luften, men bidrar samtidigt till minskade utsläpp hos många privat- och företagskunder runtomkring i staden. Vi investerar i elfordon för vår egen verksamhet och jobbar aktivt med att kunna erbjuda våra kunder smarta lösningar och en rad olika energitjänster. Tjänster som gör vardagen enklare och tryggare och som hjälper kunderna att effektivisera sin energianvändning och på så sätt minska sitt klimatavtryck.

Vy över Örnsköldsvik på vintern, kvällstid

Vi hjälper dig med dina frågor

Erfarenhet, engagemang och lokalkännedom – vår kundservice står redo att hjälpa dig med dina frågor om elavtal, fiber och fjärrvärme. 

Besök Kundservice eller skriv ett meddelande