Hållbara industrier, innovationer och infrastruktur

Målet innebär att till 2030 ska det finnas tillgång till hållbar infrastruktur och att den vetenskapliga forskningen och industrins tekniska kapacitet ska förbättras.

Logga för Förenta nationernas nionde hållbarhetsmål - hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Vår hållbara fjärrvärme värmer stora delar av centrala Örnsköldsvik. Vi främjar innovation i den egna verksamheten och samverkar med andra aktörer i syfte att finna nya lösningar. Vi bidrar till en hållbar infrastruktur genom att vi fortsätter att kontinuerligt investera i våra nät (el- och fibernät) med vädersäkring och åtgärder för att förbättra driften för att näten ska bli bättre och bättre. Vi arbetar med utveckling mot smarta elnät och att förbereda för anslutning av ytterligare förnybar energi.

Vy över Örnsköldsvik på vintern, kvällstid

Vi hjälper dig med dina frågor

Erfarenhet, engagemang och lokalkännedom – vår kundservice står redo att hjälpa dig med dina frågor om elavtal, fiber och fjärrvärme. 

Besök Kundservice eller skriv ett meddelande