Hållbar energi för alla

Målet innebär att till 2030 säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och modern energi till en överkomlig kostnad.

Logga för Förenta nationernas sjunde hållbarhetsmål - Energi för alla

Att producera, distribuera och sälja energi i form av el, värme, kyla och ånga är Övik Energis kärnverksamhet samt att ansvara för ett lokalt elnät. Detta gör Målet ”Hållbar energi för alla” till vårt mest relevanta och prioriterade mål. Vi använder till största del restprodukter som blir över från traktens skogs- och sågverksindustri, som bark, flis och spån. Varje år investerar vi i driftförbättrande åtgärder.

Vy över Örnsköldsvik på vintern, kvällstid

Vi hjälper dig med dina frågor

Erfarenhet, engagemang och lokalkännedom – vår kundservice står redo att hjälpa dig med dina frågor om elavtal, fiber och fjärrvärme. 

Besök Kundservice eller skriv ett meddelande