Mångfald och likabehandling

Illustration som symboliserar mångfald, där fyra personer illustreras i profil

För oss är olika kompetenser, erfarenheter och egenskaper en tillgång för att stimulera till innovation och kunna nå vår vision samt våra mål. Vi verkar för öppenhet, jämställdhet och ickediskriminering i arbetslivet. Energibranschen har traditionellt sett en majoritet av män, och fördelningen mellan män och kvinnor hos Övik Energi motsvarar genomsnittet i branschen. Vårt mål är att öka jämställdheten i organisationen. Framför allt vill vi ha fler kvinnliga tekniker och ingenjörer men också fler män till våra administrativa tjänster där majoriteten idag är kvinnor. Ett sätt att få fler kvinnor att välja tekniska yrken är insatser på ett tidigt stadium.

VI HJÄLPER DIG MED DINA FRÅGOR

Erfarenhet, engagemang och lokalkännedom – vår kundtjänst står redo att hjälpa dig med dina frågor om elavtal, fiber och fjärrvärme. 

Besök Kundservice eller skriv ett meddelande