Arbetsmiljö och hälsa

Datorn med framsidan av Övik energis års- och hållbarhetsrapport 2020 på framsidan

2020 blev inte likt något annat år och liksom andra företag tvingades Övik Energi att tänka om gällande arbetssätt och arbetsformer för att anpassa oss till den rådande coronapandemin. Under 2019 infördes Office 365 inom Örnsköldsviks kommun och så även hos oss. Verktyget kom att underlätta för omställningen 2020 på flera sätt inom företaget. Ur ett arbetsmiljöperspektiv gav det våra medarbetare och chefer en chans att mötas i digitala former när de fysiska mötena begränsades. Vi är ISO 45001:2018-certifierade.

Att fortsätta mötas är viktigt ur ett psykosocialt perspektiv och skapar en vikänsla. Ett axplock av arbetsmiljörelaterade åtgärder som aktiverats utifrån ett coronaperspektiv:

  • Utökad möjlighet till hemarbete för de medarbetare som hade möjlighet till det.
  • Krisledningsgrupp har haft regelbundna, veckovisa möten under perioder med högre smitta ute i samhället samt haft flera möten i anslutning till konstaterad smitta hos oss inom företaget.
  • Separerade arbetsgrupper inom kritisk verksamhet och stängt kontrollrum på Hörneborgsverket.
  • Informationssida på intranätet specifikt för pandemin som uppdaterats löpande med både extern och intern information.
  • Regelbundna riskbedömningar utifrån corona.
Vy över Örnsköldsvik på vintern, kvällstid

VI HJÄLPER DIG MED DINA FRÅGOR

Erfarenhet, engagemang och lokalkännedom – vår kundtjänst står redo att hjälpa dig med dina frågor om elavtal, fiber och fjärrvärme. 

Besök Kundservice eller skriv ett meddelande