Örnsköldsvik

Fördelning tillförd energi och miljövärden för fjärrvärmenätet i Örnsköldsvik under 2021.

Fördelning tillförd energi till värmeproduktion

Återvunnen energi:
Rökgaskondensering.

27,86 %
27,86 %

Förnybart:
Sekundära biobränslen.
Bioolja och tallbeckolja.
Förnybar el till elpannor, värmepumpar och hjälpel till distribution.

62,03 %
51,02 %
7,15 %
3,87 %

Övrigt:
Torv och torvbriketter.

7,74 %
7,74 %

Fossilt:
Eldningsolja.

2,37 %
2,37 %

Miljövärden

Resurseffektivitet (primärenergifaktor):  0,14
Utsläpp av koldioxid från förbränning: 43,59 g CO2/kWh
Utsläpp av koldioxid från transport och produktion av bränslen: 8,40 g CO2/kWh
Andel fossilt: 2 %

Förklaring

  • Rökgaskondensering – den fukt som finns i bränslet blir till vattenånga när man förbränner bränslena. Vattenångan blandar sig med rökgaserna. Genom att kondensera rökgaserna tar man tillvara på energin i vattenångan och tillför den till fjärrvärmenätet.
  • Utsläpp av koldioxid – lite högre än våra övriga nät då torv ingår i bränslemixen.

Vi hjälper dig med dina frågor!

Nyfiken på elavtal? Längtar efter fiber? Är du frågvis runt fjärrvärme, eller rent av fundersam om en faktura? Våra säljare står redo att hjälpa dig med alla frågor – stort som smått. 

Ring Niklas 070-577 53 13 eller skicka e-post
Ring Peter 072-560 68 06 eller skicka e-post
Ring Jörgen 076-148 40 84 eller skicka e-post
Ring Emil 070-200 14 10 eller skicka e-post

Ring oss på 0660-888 00 eller skicka e-post