Örnsköldsvik

Energimix och miljövärden för fjärrvärmenätet i Örnsköldsvik.

Energimix (tillförd energi) år 2022

Andel (%)

Återvunnen energi:
Rökgaskondensering.

30,4 %

Förnybart:
Sekundära biobränslen, bioolja och  förnybar el.

59,1 %

Övrigt:
Torv.

10,3 %

Fossilt:
Eldningsolja.

0,2 %

Återvunnen energi
Den fukt som finns i bränslet blir till vattenånga vid förbränning och blandar sig med rökgaserna. Vattenånga är ju riktigt varmt vatten och innehåller därför mycket energi. Genom att kondensera rökgaserna så tar vi vara på – återvinner - energin ur vattenångan för att göra fjärrvärme.

Övrigt är torv

Fossilt
Eldningsolja används i stort sett bara vid uppstart av pannan. Därför är andelen eldningsolja låg.

Vårt mål är att all fjärrvärme ska vara helt klimatneutral år 2025 och därför planerar vi att ersätt torven med biobränslen och eldningsoljan med bioolja. För att kunna göra det så kommer vi att bygga om på kraftvärmeverket. 

Miljövärden

Metoden som används för att beräkna fjärrvärmens miljöpåverkan är framtagen tillsammans av Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen, Sveriges Allmännytta och Energiföretagen. Miljövärdena kan endast användas för miljöredovisning för föregående år. Ska man ta beslut om  framtiden så behöver man använda andra värden, kontakta oss för mer information.

Miljövärde år 2022  
Primärenergifaktor: 0,15
Utsläpp av koldioxid från förbränning: 50,9 g CO2- ekv./kWh
Utsläpp av koldioxid från transport och produktion av bränslen: 9,8 g CO2- ekv./kWh
Andel fossilt: 0 %
Se förklaringar och läs mer om fjärrvärmens miljövärden på Energiföretagens webbplats

Miljövärdena för föregående år publiceras 31 januari varje år.

Energiprestanda

Energiprestanda år 2022 0,18
Energiprestandan visar på mängden primärenergi som använts för att producera fjärrvärmen i förhållande till den energi som levererats till slutkund. Det låga värdet på energiprestanda visar på fjärrvärmens mycket höga resurseffektivitet.

Vi hjälper dig med dina frågor!

Nyfiken på elavtal? Längtar efter fiber? Är du frågvis runt fjärrvärme, eller rent av fundersam om en faktura? Våra säljare står redo att hjälpa dig med alla frågor – stort som smått. 

Ring Emil 070-200 14 10 eller skicka ett mejl
Ring Peter 072-560 68 06 eller skicka ett mejl
Ring Jörgen 076-148 40 84 eller skicka ett mejl

Ring oss på 0660-888 00 eller skicka e-post