Husum

Energimix och miljövärden för fjärrvärmenätet i Husum.

Energimix (tillförd energi) år 2022

Andel (%)

Återvunnen energi:
Industriell restvärme

85,8 %

Förnybart:
Sekundära biobränslen.

13,7 %

Övrigt:

0,0 %

Fossilt:
Eldningsolja.

0,5 %
Den största delen av fjärrvärmen tillverkas av restvärme från kartongfabriken i Husum. Det är smart att ta tillvara på energi som blir över och använda den energin till att göra fjärrvärme. När kartongfabriken står stilla på grund av det årliga underhållsstoppet, eller om det är en driftstörning på bruket, så används eldningsolja för att göra fjärrvärmen. Vårt mål är att ersätta den eldningsoljan med bioolja år 2025.

Miljövärden

Metoden som används för att beräkna fjärrvärmens miljöpåverkan är framtagen tillsammans av Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen, Sveriges Allmännytta och Energiföretagen. Miljövärdena kan endast användas för miljöredovisning för föregående år. Ska man ta beslut om  framtiden så behöver man använda andra värden, kontakta oss för mer information.

Miljövärden år 2022  
Primärenergifaktor: 0,01
Utsläpp av koldioxid från förbränning: 2,07 g CO2- ekv./kWh
Utsläpp av koldioxid från transport och produktion av bränslen: 1,3 g CO2- ekv./kWh
Andel fossilt: 0 %
Se förklaringar och läs mer om fjärrvärmens miljövärden på Energiföretagens webbplats

Miljövärdena för föregående år publiceras 31 januari varje år.

Energiprestanda

Energiprestanda år 2022 0,01
Energiprestandan visar på mängden primärenergi som använts för att producera fjärrvärmen i förhållande till den energi som levererats till slutkund. Det låga värdet på energiprestanda visar på fjärrvärmens mycket höga resurseffektivitet.

Vi hjälper dig med dina frågor!

Nyfiken på elavtal? Längtar efter fiber? Är du frågvis runt fjärrvärme, eller rent av fundersam om en faktura? Våra säljare står redo att hjälpa dig med alla frågor – stort som smått. 

Ring Emil 070-200 14 10 eller skicka ett mejl
Ring Peter 072-560 68 06 eller skicka ett mejl
Ring Jörgen 076-148 40 84 eller skicka ett mejl

Ring oss på 0660-888 00 eller skicka e-post