High Coast Innovation Park (Domsjö industriområde)

Energimix och miljövärden för fjärrkylan i nätet High Coast Innovation Park.

Energimix (tillförd energi) år 2022  
Förnybart 100 %

Miljövärden

Övik Energi tillämpar samma principer för fjärrkyla som används i metoden för att beräkna fjärrvärmens miljöpåverkan. Den metoden är framtagen tillsammans av Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen, Sveriges Allmännytta och Energiföretagen. Miljövärdena kan användas för miljöredovisning för föregående år. Miljövärdena för föregående år publiceras den 31 januari varje år.

Miljövärden år 2022  
Primärenergifaktor 0
Utsläpp 0 g CO2-ekv./kWh
Andel fossilt 0

Se förklaringar och läs mer om fjärrvärmens miljövärden på Energiföretagens webbplats

Energiprestanda

Att ange energiprestanda är ett nytt lagkrav. När riktlinjerna är klara för hur energiprestanda för ett fjärrkylaanät ska beräknas så kommer värdet att presenteras här. 

Energiprestanda år 2022  
Energiprestandan visar på mängden primärenergi som använts för att producera fjärrkylan i förhållande till den energi som levererats till slutkund. Det låga värdet på energiprestanda visar på fjärrkylans mycket höga resurseffektivitet.

Vi hjälper dig med dina frågor!

Nyfiken på elavtal? Längtar efter fiber? Är du frågvis runt fjärrvärme, eller rent av fundersam om en faktura? Våra säljare står redo att hjälpa dig med alla frågor – stort som smått. 

Ring Emil 070-200 14 10 eller skicka ett mejl
Ring Peter 072-560 68 06 eller skicka ett mejl
Ring Jörgen 076-148 40 84 eller skicka ett mejl

Ring oss på 0660-888 00 eller skicka e-post