Priser och myndighetsavgifter

Här hittar ni det aktuella elnätspriset. Under 2022 lämnas elnätspriset oförändrat jämfört med föregående år. 

Elnätspris 2022 - Säkring och lågspänning

Du betalar nätavgift för att få el levererad till er lokal. Nätavgiften består av två delar, en årlig abonnemangsavgift utifrån vilken säkringsstorlek du har och en rörlig avgift som baseras på din förbrukning och betalas till nätföretaget. Utöver nätavgiften tillkommer energiskatt och myndighetsavgifter. 

Rörlig avgift - Elöverföring

Överföringsavgiften beror på din förbrukning, hur mycket elenergi vi transporterar till dig och som du sedan använder. 

Pris 9,44 öre/kWh

Angivna priser gäller exklusive moms fr.o.m. 2019-01-01.

Fast avgift - abonnemang

Den fasta avgiften beror på vilken säkringsstorlek du har. Säkringen bestämmer den kapacitet du kan ta ut från vårt elnät. Ju större säkring du har, ju mer elenergi ("ström") kan du göra av med samtidigt, utan att säkringen går sönder. Avgiften gäller för 16 ampere - 63 ampere.

- I fastighet med mer än 1 mätare ska ett abonnemang ha Taxa 11 eller högre. Övriga abonnemang kan ha Taxa 10.

Taxa Säkringsstorlek Tariff
10 16A1 lägenhet 1 016 kr 
11 16A 2 384 kr
12 20A 3 880 kr
13 25A 5 436 kr
14 35A 6 912 kr
15 50A 9 180 kr
16 63A 11 644 kr

1 A=Ampere

Angivna priser gäller exklusive moms fr.o.m. 2019-01-01.

Elnätspris 2022 - Effekt

Du betalar nätavgift för att få el levererat till er lokal.

Nätavgiften består av:

  • en fast årsavgift som delas med antalet dagar under ett år och faktureras efter antal dagar som fakturan avser.
  • en abonnemangsavgift som beräknas utifrån den abonnerade effekten och faktureras per månad genom att avgiften delas med tolv. Vid slutavräkning tillkommer eventuellt överuttag.
  • en aktiv effektavgift som beräknas utifrån föregående års medeleffekt och faktureras per månad genom att avgiften delas med tolv. Medeleffekten är medelvärdet av de under året två högsta värdena (från skilda månader) för uttagen medeleffekt per timme.
  • en reaktiv överuttagsavgift som debiteras enligt nätavtal. Överuttag är den effekt som överstiger den abonnerade effekten. Tillåten reaktivt uttag är 50 % av abonnerad effekt för lågspänning och 25 % för högspänning.
  • en elöverföringsavgift som debiteras efter faktisk förbrukning.

Utöver nätavgiften tillkommer energiskatt och myndighetsavgifter.

Elnätspris 2022 - Lågspänning

  Abonnerad Överuttag
Fast avgift 8 148 kr/år -
Abonnemangsavgift 79,60 kr/kW/år 121,10 kr/kW/år
Effektavgift 356,10 kr/kW/år 502,40 kr/kW/år
Reaktiv överuttagsavgift 0 kr/kVAr/år 136,40 kr/kVAr/år
Elöverföringsavgift 9,25 öre/kWh -

Angivna priser gäller exklusive moms fr.o.m. 2019-01-01.

Elnätspris 2022 - Högspänning

  Abonnerad Överuttag
Fast avgift 10 868 kr/år
Abonnemangsavgift 104,70 kr/kW/år 159,30 kr/kW/år
Effektavgift 185,60 kr/kW/år 345,10 kr/kW/år
Reaktiv överuttagsavgift 0 kr/kVAr/år 161,50 kr/kVAr/år
Elöverföring 4,46 öre/kWh

Angivna priser gäller exklusive moms fr.o.m. 2019-01-01.

Myndighetsavgifter och avdrag

Energiskatten höjs med 0,4 öre/kWh från 2022-01-01 och blir då 36,00 öre/kWh. Den tillkommer på alla elnätavtal och är samma oavsett vilket elnätsbolag du har.

Använder du elen i vissa kommuner i norra Sverige kan du få ett avdrag på 9,6 öre/kWh och betalar då 26,4 öre/kWh. Avdraget på 9,6 öre/kWh kan du få om din anläggning finns i Västerbotten, Norrbotten och Jämtland samt i Örnsköldsvik, Sollefteå, Ånge, Ljusdal, Malung-Sälen, Mora, Orsa, Älvdalen och Torsby kommun.

Skatteavdrag för viss verksamhet

Företag som bedriver vissa typer av verksamhet har rätt till lägre energiskatt antingen genom återbetalning via Skatteverket, eller för företag i delar av norra Sverige inom tjänstesektorn genom ett skatteavdrag direkt på elfakturan. Villkoren bygger på EU:s statsstödsregler. Stöd i form av skattenedsättning får inte ges till företag i ekonomiska svårigheter, vare sig direkt på elfakturan eller via återbetalning från Skatteverket.

Norrskatteavdrag: Har du ett företag inom tjänstesektorn i vissa kommuner i norra Sverige har du rätt till ett skatteavdrag direkt på elfakturan. Skatteavdraget är idag 9,6 öre/kWh. Om ditt företag bedriver industriell verksamhet, jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet, samt elanvändning i datorhall eller som landström anses det inte tillhöra tjänstesektorn och har inte rätt till avdrag på fakturan.

Bedriver ditt företag industriell verksamhet, jordbruks- skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet, samt förbrukning i datorhallar eller som landström har du rätt till återbetalning på viss del av energiskatten på er elanvändning från Skatteverket. Återbetalningen ansöker företagskunden själv via Skatteverkets hemsida.

Myndighetsavgifter 2022

I elnätsavgiften ingår även myndighetsavgifter som består av en elsäkerhetsavgift, en nätövervakningsavgift och en beredskapsavgift. Myndighetsavgifterna betalas en gång varje år och hela beloppet skickas vidare till olika statliga myndigheter. Myndighetsavgiften skiljer sig mellan lågspänning- och högspänningskunder. Elsäkerhetsavgifter ökade från 2022, medan övriga avgifter är oförändrade jämfört med föregående år.

Lågspänning (400 volt)
Högspänning (10 500 volt)
Elsäkerhetsavgift  10,25 kr/år. Elsäkerhetsavgift  820 kr/år.
Nätövervakningsavgift  4,35 kr/år. Nätövervakningsavgift  870 kr/år.
Elberedskapsavgift  39,20 kr/år. Elberedskapsavgift  2 129 kr/år.
Totalt  53,80 kr/år Totalt  3 819 kr/år

Angivna priser gäller exklusive moms.

Vi hjälper dig med dina frågor!

Nyfiken på elavtal? Längtar efter fiber? Är du frågvis runt fjärrvärme, eller rent av fundersam om en faktura? Våra säljare står redo att hjälpa dig med alla frågor – stort som smått. 

Ring Niklas 070-577 53 13 eller skicka e-post
Ring Peter 072-560 68 06 eller skicka e-post
Ring Jörgen 076-148 40 84 eller skicka e-post
Ring Emil 070-200 14 10 eller skicka e-post

Ring oss på 0660-888 00 eller skicka e-post