Priser och myndighetsavgifter

Här hittar ni det aktuella elnätspriset.

För 2023 lämnas elnätsavgiften oförändrad tillsvidare.

Elnätspris 2023 - Säkring och lågspänning

Ni betalar nätavgift för att få el levererad till er lokal. Nätavgiften består av två delar, en årlig abonnemangsavgift utifrån vilken säkringsstorlek ni har och en rörlig avgift som baseras på er förbrukning och betalas till nätföretaget. Utöver nätavgiften tillkommer energiskatt och myndighetsavgifter. 

Rörlig avgift - Elöverföring

Överföringsavgiften beror på er förbrukning, hur mycket elenergi vi transporterar till er och som ni sedan använder. 

Pris 9,44 öre/kWh

Angivna priser gäller exklusive moms fr.o.m. 2019-01-01.

Fast avgift - abonnemang

Den fasta avgiften beror på vilken säkringsstorlek ni har. Säkringen bestämmer den kapacitet ni kan ta ut från vårt elnät. Ju större säkring ni har, ju mer elenergi ("ström") kan ni göra av med samtidigt, utan att säkringen går sönder. Avgiften gäller för 16 ampere - 63 ampere.

- I fastighet med mer än 1 mätare ska ett abonnemang ha Taxa 11 eller högre. Övriga abonnemang kan ha Taxa 10.

Taxa Säkringsstorlek Tariff
10 16A1 lägenhet 1 016 kr 
11 16A 2 384 kr
12 20A 3 880 kr
13 25A 5 436 kr
14 35A 6 912 kr
15 50A 9 180 kr
16 63A 11 644 kr

1 A=Ampere

Angivna priser gäller exklusive moms fr.o.m. 2019-01-01.

Elnätspris 2023 - Effekt

Med ett effektavtal styrs nätavgiften till stor del av den effekt ni avtalat med oss. Avgiften består bland annat av en abonnemangsavgift och en effektavgift, som båda faktureras utifrån den avtalade effekten. Rådfråga gärna med någon av våra företagssäljare om ni är osäker på vilken effekt ni behöver. Om ni skulle använda mer effekt än den ni avtalat så tar vi ut en överuttagsavgift, så det är viktigt att ert behov inte överstiger den avtalade effekten. Effektavgiftens ingående delar beskrivs mer nedan:

  • en fast årsavgift som delas med antalet dagar under ett år och faktureras efter antal dagar som fakturan avser.
  • en abonnemangsavgift som beräknas utifrån den avtalade effekten och faktureras per månad genom att avgiften delas med tolv.
  • en aktiv effektavgift som beräknas utifrån den avtalade effekten och faktureras per månad genom att avgiften delas med tolv.
  • en elöverföringsavgift som debiteras efter hur mycket el ni använder i kWh.

Avgifterna nedan kan tillkomma om ni skulle ta ut mer effekt än den ni avtalat. På effektavgiften kan ni även få tillbaka en underuttagsavgift om ni tar ut mindre effekt än den avtalade. Dessa avgifter tas inte ut månadsvis utan avräknas årsvis och hamnar på fakturan för december.

  • abonnemang överuttagsavgift: det högsta uttagna effektvärdet under året jämförs mot den avtalade effekten. Om det högsta effektvärdet överstiger den avtalade effekten tar vi ut en överuttagsavgift.
  • effekt över-/underuttagsavgift: medlet av de två högsta uttagna effektvärdena från skilda månader jämförs mot den avtalade effekten. Överstiger det den avtalade effekten tar vi ut en överuttagsavgift och understiger det den avtalade effekten får ni tillbaka en underuttagsavgift.
  • reaktiv effekt överuttagsavgift: det högsta reaktiva effektuttaget jämförs mot tillåtet uttag enligt nätavtal. Överstiger uttagen effekt den tillåtna tar vi ut en överuttagsavgift. Tillåtet reaktivt uttag är 50% av avtalad effekt för lågspänning och 25% för högspänning.

Utöver nätavgiften tillkommer energiskatt och myndighetsavgifter.

Elnätspris 2023 - Lågspänning

  Abonnerad Överuttag
Fast avgift 8 148 kr/år -
Abonnemangsavgift 79,60 kr/kW/år 121,10 kr/kW/år
Effektavgift 356,10 kr/kW/år 502,40 kr/kW/år
Reaktiv effekt överuttagsavgift 0 kr/kVAr/år 136,40 kr/kVAr/år
Elöverföringsavgift 9,25 öre/kWh -

Angivna priser gäller exklusive moms fr.o.m. 2019-01-01.

Elnätspris 2023 - Högspänning

  Abonnerad Överuttag
Fast avgift 10 868 kr/år
Abonnemangsavgift 104,70 kr/kW/år 159,30 kr/kW/år
Effektavgift 185,60 kr/kW/år 345,10 kr/kW/år
Reaktiv effekt överuttagsavgift 0 kr/kVAr/år 161,50 kr/kVAr/år
Elöverföring 4,46 öre/kWh

Angivna priser gäller exklusive moms fr.o.m. 2019-01-01.

Myndighetsavgifter och avdrag

Energiskatten höjs med 3,2 öre/kWh från 2023-01-01 och blir då 39,20 öre/kWh. Den tillkommer på alla elnätsavtal och är samma oavsett vilket elnätsbolag ni har.

Använder ni elen i vissa kommuner i norra Sverige kan ni få ett avdrag på 9,6 öre/kWh och betalar då 29,60 öre/kWh. Avdraget på 9,6 öre/kWh kan ni få om er anläggning finns i Västerbotten, Norrbotten och Jämtland samt i Örnsköldsvik, Sollefteå, Ånge, Ljusdal, Malung-Sälen, Mora, Orsa, Älvdalen och Torsby kommun.

Skatteavdrag för viss verksamhet

Företag som bedriver vissa typer av verksamhet har rätt till lägre energiskatt antingen genom återbetalning via Skatteverket, eller för företag i delar av norra Sverige inom tjänstesektorn genom ett skatteavdrag direkt på elfakturan. Villkoren bygger på EU:s statsstödsregler. Stöd i form av skattenedsättning får inte ges till företag i ekonomiska svårigheter, vare sig direkt på elfakturan eller via återbetalning från Skatteverket.

Norrskatteavdrag: Har ni ett företag inom tjänstesektorn i vissa kommuner i norra Sverige har ni rätt till ett skatteavdrag direkt på elfakturan. Skatteavdraget är idag 9,6 öre/kWh. Om ert företag bedriver industriell verksamhet, jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet, samt elanvändning i datorhall eller som landström, anses det inte tillhöra tjänstesektorn och har inte rätt till avdrag på fakturan.

Bedriver ert företag industriell verksamhet, jordbruks- skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet har ni rätt till återbetalning från Skatteverket på viss del av energiskatten på er elanvändning. Återbetalning på energiskatten gäller även el som förbrukats i skepp då det ligger i hamn, så kallad landström. Återbetalningen ansöker företagskunden själv om via Skatteverkets hemsida. Läs mer på skatteverket.se

Myndighetsavgifter 2023

I elnätsavgiften ingår även myndighetsavgifter som består av en elsäkerhetsavgift, en nätövervakningsavgift och en beredskapsavgift. Myndighetsavgifterna betalas en gång varje år och hela beloppet skickas vidare till olika statliga myndigheter. Myndighetsavgiften skiljer sig mellan lågspännings- och högspänningskunder. Elsäkerhetsavgifter ökade från 2022, medan övriga avgifter är oförändrade jämfört med föregående år.

Lågspänning (400 volt)
Högspänning (10 500 volt)
Elsäkerhetsavgift  11,10 kr/år. Elsäkerhetsavgift 905 kr/år.
Nätövervakningsavgift  4,35 kr/år. Nätövervakningsavgift  870 kr/år.
Elberedskapsavgift  39,20 kr/år. Elberedskapsavgift  2 129 kr/år.
Totalt  54,65 kr/år Totalt  3 904 kr/år

Angivna priser gäller exklusive moms.

Vi hjälper dig med dina frågor!

Nyfiken på elavtal? Längtar efter fiber? Är du frågvis runt fjärrvärme, eller rent av fundersam om en faktura? Våra säljare står redo att hjälpa dig med alla frågor – stort som smått. 

Ring Emil 070-200 14 10 eller skicka ett mejl
Ring Peter 072-560 68 06 eller skicka ett mejl
Ring Jörgen 076-148 40 84 eller skicka ett mejl

Ring oss på 0660-888 00 eller skicka e-post