Anslut er elproduktion

Vill ni börja producera er egen el och göra en hållbar investering för framtiden? Vi på Övik Energi Nät vill hjälpa er att komma igång med att ansluta er elproduktionsanläggning till vårt nät så att ni ska kunna börja producera el.

Anslutning till elnätet - Steg för steg

1. Kontakta en behörig elinstallatör
Ni kontaktar en elinstallatör om installation av er elproduktionsanläggning. Allt installationsarbete ska utföras av en behörig elinstallatör. Kontrollera att elinstallatören finns registrerad på Elsäkerhetsverket.se inom verksamhetsområdet Elproduktionsanläggningar.
2. Er elinstallatör kontaktar oss
Er elinstallatör måste alltid kontakta oss via föranmälan.nu innan installation får påbörjas. Vi kommer därefter utvärdera om vårt elnät är dimensionerat för att kunna ansluta elproduktionsanläggningen. Om nätet behöver förstärkas får ni ett kostnadsförslag från oss. Det är först när vi skickat vårt medgivande via föranmälan.nu som installationen får påbörjas av er elinstallatör.

Om ni har fått en offert av oss, kom ihåg att returnera ett påskrivet offertavtal till oss så fort som möjligt. Det är först när vi mottagit den signerade offerten som vi skickar vårt installationsmedgivande till er elinstallatör.
3. Anläggningen installeras
När vi skickat vårt installationsmedgivande kan er elinstallatör påbörja installationen av er elproduktionsanläggning. Er elinstallatör ska göra en kontroll av anläggningen före driftsättning. När installationen är klar skickar er elinstallatör en färdiganmälan till oss.

Kom ihåg att om ni har en säkring i anslutningspunkten som är över 100 A så måste ni teckna ett elhandelsavtal för köp av er överskottsel innan anläggningen kan anslutas till vårt elnät. För att inte fördröja mätarbytet och driftsättningen av er anläggning bör ni teckna ett elhandelsavtal så fort som möjligt.
4. Mätarbyte
När vi fått en färdiganmälan från er elinstallatör åker vi ut inom 4 veckor och byter er elmätare till en som kan mäta både konsumtion och produktion. Mätarbytet är kostnadsfritt så länge elproduktionsanläggningen får plats på befintlig huvudsäkring.

Vi lämnar även ut ett intyg om när er anläggning har anslutits till vårt elnät.
5. Börja producera!
När vi gjort mätarbytet är er elproduktionsanläggning ansluten till vårt elnät och ni kan slå på er anläggning och börja producera egen el. Vi kommer skicka ut en avtalsbekräftelse för ert elnätsavtal.

 

Att tänka på innan köp av elproduktion

Tekniska villkor

Läs våra tekniska villkor innan ni köper någon utrustning. Om er elproduktionsanläggning inte uppfyller våra krav kommer vi inte ansluta den till vårt nät.

Tekniska villkor - Produktionsanläggning Typ A

Solkartan

Solkartan kan ni se hur mycket ni skulle kunna producera i kWh via solceller per år på just er fastighet. Mata in hur många kvadratmeter solceller ni tänker sätta upp. Svaret visar hur många kWh ni troligtvis kommer att få ut av solcellsanläggningen per år.

Bygglov

Ta reda på om er installation behöver bygglov hos kommunen. Ni kan även läsa mer om regler allmänt gällande bygglov på Boverket.se:

Information gällande solceller och solfångare

Information gällande vindkraftverk

Mikroproducent

Har ni en elproduktionsanläggning med en huvudsäkring på högst 63A och/eller en toppeffekt på högst 43,5 kW klassar vi er som en mikroproducent.

För mikroproducenter gäller:

  • Ni slipper betala en avgift för elen ni matar in på vårt elnät.
  • Ni får ersättning för nätnytta på 0,8 öre/kWh.
  • Ni är befriade från att betala energiskatt på den el ni producerar.
  • Ni har rätt till skattereduktion på 60 öre/kWh för den överskottsel som matas ut på nätet.

Mer information finner ni nedan.

Nätnytta

När ni matar in el på vårt elnät uppstår nätnytta som ni förstås kommer få ersättning för. Ersättningen ligger på 0,8 öre/kWh exklusive moms och kommer regleras på er elnätsfaktura för ert uttag som ni får av oss månadsvis.

Energiskatt

Som elproducent behöver ni troligtvis inte betala energiskatt på den el ni producerar, varken för den el som ni förbrukar själva eller överskottselen ni matar in på vårt elnät.

Om ni har solceller behöver ni inte betala någon energiskatt på elen ni producerar om den installerade toppeffekten är under 500 kW. För vindkraft gäller det att den installerade generatoreffekten är under 250 kW. Skatteundantaget gäller el som förbrukas där den framställs.

Nya gränser gällande undantaget från skatteplikt för egenproducerad el började gälla fr.o.m. den 1 juli 2021. Den tidigare gränsen för el som framställs från sol var 255 kW och gränsen för el som framställs från vind eller vågor var 125 kW.

Skattereduktion

Som mikroproducent av förnybar el har ni rätt till en skattereduktion på 60 öre/kWh för den överskottsel som matas ut på nätet. Underlaget för skattereduktion får som högst vara så många kWh som tagits ut från nätet i anslutningspunkten under året, dock maximalt 30 000 kWh/år.

Reglerna omfattar anläggningar som har en huvudsäkring om högst 100 A. Begäran om skattereduktion ska göras i inkomstdeklarationen som ska lämnas efter utgången av det kalenderår som underlaget för skattereduktionen avser. För att ha rätt till skattereduktionen måste ni anmäla till ert elnätsföretag att ni framställer förnybar el. Läs mer på Skatteverket.se.

 

Ytterligare läsning

Sälj er överskottsel

Skatteregler gällande produktion av förnybar el

Stöd för solceller i Västernorrland

Energimyndighetens Solelportal

Vi hjälper dig med dina frågor!

Nyfiken på elavtal? Längtar efter fiber? Är du frågvis runt fjärrvärme, eller rent av fundersam om en faktura? Våra säljare står redo att hjälpa dig med alla frågor – stort som smått. 

Ring Emil 070-200 14 10 eller skicka ett mejl
Ring Peter 072-560 68 06 eller skicka ett mejl
Ring Jörgen 076-148 40 84 eller skicka ett mejl

Ring oss på 0660-888 00 eller skicka e-post