Tillval till ert elavtal

Vill ni kunna välja hur er el är producerad?

Hos oss kan ni välja el märkt med Bra Miljöval eller från Norrländsk vattenkraft. Ni kan när som helst komplettera ert befintliga elavtal med dessa tillval.

 

Bra Miljöval

Hos oss kan ni välja el märkt med Bra Miljöval som produceras av 100 procent förnybara källor, som dessutom uppfyller hårda miljökrav. Vi erbjuder Bra Miljöval-märkt el som till exempel är från vattenkraft som inte torrlägger vattendrag, vindkraft som inte står i känsliga naturområden och biobränslen från kontrollerade skogsbruk som tar hänsyn till biologisk mångfald.

Genom att välja Bra Miljöval bidrar ni till en friskare natur, mindre klimatpåverkan och färre miljö- och hälsofarliga ämnen i våra vardagsprodukter.

Produktblad för Bra Miljöval

Norrländsk Vattenkraft

Vi erbjuder Norrländsk Vattenkraft, vilket är el som tar tillvara på kraften som finns i våra älvar här i norrland och ger er en klimatsmart produkt. Vattenkraft är en förnybar energikälla med liten klimatpåverkan, då den nyttjar vattnets naturliga kretslopp: vatten avdunstar från haven, faller ner som nederbörd över land och rinner till sjöar och vattendrag.

Produktblad för Norrländsk vattenkraft

EPD-certifierad analys

Vid köp av el från Norrländsk Vattenkraft har ni möjlighet att köpa till en EPD-certifierad analys. I analysen ingår underlag till ert företags miljörapportering som ger er möjlighet att bättre beskriva er miljöpåverkan, vilket kan öka värdet på en vara eller tjänst. Analysen kan även bli en viktig del i ert arbetet med att stärka konkurrenskraften och skapa lönsamhet.

Produktblad för EPD-analys

Vi hjälper dig med dina frågor!

Nyfiken på elavtal? Längtar efter fiber? Är du frågvis runt fjärrvärme, eller rent av fundersam om en faktura? Våra säljare står redo att hjälpa dig med alla frågor – stort som smått. 

Ring Niklas 070-577 53 13 eller skicka ett mejl
Ring Peter 072-560 68 06 eller skicka ett mejl
Ring Jörgen 076-148 40 84 eller skicka ett mejl
Emil är föräldraledig, men Per Anderhag hjälper dig på 070-645 55 97 eller skicka ett mejl

Ring oss på 0660-888 00 eller skicka e-post