Sälj er överskottsel

Intresset för att producera el för den egna förbrukningen är stort och beror på ett ökat intresse för energieffektivisering, upplevelsen av att elpriset är högt och viljan att bidra i klimat- och miljöarbetet. Övik Energi ser positivt på att slutkunder producerar sin egen el i mindre produktionsanläggningar. Det vanligaste är att produktionsanläggningen består av solceller eller små vindkraftverk.

Genom att använda egenproducerad el minskar ni era elkostnader samtidigt som ni gör en insats för miljön. Om ni inte kan använda all el som er anläggning producerar för tillfället kan ni sälja överskottet till oss.

 

Så här säljer ni er överskottsel

1. Anslut er produktionsanläggning
För att ansluta er produktion till elnätet, kontaktar ni ert elnätsbolag och anmäler att ni framställer förnybar el. De ordnar ett så kallat inmatningsabonnemang så att ni kan mata in egen el på elnätet. Abonnemanget bekräftar att er anläggning är godkänd och uppfyller alla regler och krav. Ni behöver inte ha Övik Energi Nät AB som elnätsbolag för att sälja er el till Övik Energi AB. Observera att om er produktionsanläggning överstiger 100 A måste ni teckna ett separat elhandelsavtal innan anläggningen kan anslutas till nätet.
2. Kolla att ni uppfyller kraven
Ni behöver uppfylla följande för att vi ska kunna köpa er överskottsel:
- Ni har ett inmatningsabonnemang hos ert nätbolag
- Ni måste vara fast ansluten till elnätet
- Ni framställer förnybar el, från t.ex. sol eller vind. Uttag och inmatning av el sker via samma huvudsäkring och elmätare
- Ni köper er elkonsumtion av Övik Energi AB. Kontakta våra företagssäljare så hjälper vi er.
3. Börja sälja din överskottsel
Som elhandelskund får ni ersättning för er egna inmatade el på er ordinarie faktura. Ersättningen ligger på elbörsen Nord Pools timspotpris för ert elprisområde. Gäller det en produktionsanläggning som har en säkring över 63 A och/eller en inmatningseffekt över 43,5 kW får ni Nord Pools timspotpris minus 4 öre/kWh i ersättning. En årsavgift på 240kr/år tillkommer. Priserna gäller exklusive moms.

Självfakturering

Självfakturering innebär att vi som köpare utfärdar fakturan. Vårt köp av er överskottsel kommer självfaktureras och samfaktureras med ert elhandelsavtal för er konsumtion, vilket innebär att ersättningen för överskottselen kommer dras av från slutsumman på fakturan. Om ersättningen för överskottselen vid ett faktureringstillfälle överstiger det belopp ni ska betala avseende elkonsumtionen kommer överskjutande belopp endera dras från nästkommande faktura eller betalas ut till er i samband med fakturering.

Mottagningsplikt

Om ni inte aktivt tecknar ett elhandelsavtal för att sälja er överskottsel har elhandelsföretaget som ni köper er elkonsumtion av mottagningsplikt enligt ellagen. Det innebär att det elhandelsföretaget är skyldigt att ta emot överskottselen från er mikroproduktionsanläggning. Observera att mottagningsplikt inte innebär att elhandelsföretaget som mottagit överskottselen har någon ersättningsskyldighet till er som mikroproducent. Om ni vill få ersättning för er överskottsel måste ni teckna ett avtal med ett elhandelsföretag. Om er produktionsanläggning har en säkring över 100 A gäller inte mottagningsplikt.

Skattereduktion

Som mikroproducent av förnybar el har ni rätt till en skattereduktion på 60 öre/kWh för den överskottsel som matas ut på nätet. Underlaget för skattereduktion får som högst vara så många kWh som tagits ut från nätet i anslutningspunkten under året, dock maximalt 30 000 kWh/år.

Reglerna omfattar anläggningar som har en huvudsäkring om högst 100 A. Begäran om skattereduktion ska göras i inkomstdeklarationen som ska lämnas efter utgången av det kalenderår som underlaget för skattereduktionen avser. För att ha rätt till skattereduktionen måste ni anmäla till ert elnätsföretag att ni framställer förnybar el. Vill ni veta mer, gå in på skatteverket.se.

Solkartan

Här kan ni hitta er fastighet och se hur mycket ni skulle kunna producera i kWh per år.

Mata in hur många kvadratmeter solceller ni sätter upp. Svaret visar hur många kWh ni troligtvis kommer att få ut av solcellsanläggningen per år.

Övrigt

Allt material som föregått installationen finns att tillgå från din elinstallatörsfirma. Det gäller till exempel för- och färdiganmälan, teknisk data på solcellsanläggningen samt elnätsuppgifter.

Vi hjälper dig med dina frågor!

Nyfiken på elavtal? Längtar efter fiber? Är du frågvis runt fjärrvärme, eller rent av fundersam om en faktura? Våra säljare står redo att hjälpa dig med alla frågor – stort som smått. 

Ring Emil 070-200 14 10 eller skicka ett mejl
Ring Peter 072-560 68 06 eller skicka ett mejl
Ring Jörgen 076-148 40 84 eller skicka ett mejl

Ring oss på 0660-888 00 eller skicka e-post