Vår prispolicy

Dessa principer ligger till grund för vår prissättning av fjärrvärmen.

Kostnadsbaserad prissättning
Fjärrvärmens prissättning utgår i grunden från principen att priserna baseras på kostnaderna för produkten. Det innebär att priserna ska sättas så att intäkterna blir tillräckligt stora för att täcka kostnaderna samt över tid generera en skälig avkastning.

Konkurrenskraftigt pris över tid
Fjärrvärmen ska vara konkurrenskraftig över tid jämfört med andra uppvärmningsalternativ på marknaden när kunden väger samman pris med övriga mervärden som till exempel enkelhet, leveranssäkerhet, miljöprestanda och kompletterande tjänster. Eftersom alternativens kostnader kan skifta till exempel på grund av varierande elpriser så kan fjärrvärmepriset tidvis avvika uppåt eller nedåt jämfört med alternativen, men över tid skall det vara konkurrenskraftigt.

Ständiga effektiviseringar
Med en i grunden kostnadsbaserad prissättning är det viktigt för konkurrenskraften att ständiga kostnadseffektiviseringar genomförs i verksamheten. Genom att aktivt arbeta med kostnadsbesparande åtgärder kan en gynnsammare prisutveckling åstadkommas.

Långsiktigt stabil och förutsägbar prisutveckling
Övik Energis prissättning ska vara sådan att den leder till en långsiktig, stabil och förutsägbar prisutveckling på fjärrvärmen.

Prisstruktur som är förståelig och motiverar till rätt åtgärder för energieffektivisering
Övik Energis prismodell(er) ska vara förståelig för kunden samt motivera till åtgärder för energieffektivisering som gynnar det totala fjärrvärmesystemets effektivitet och resursutnyttjande.

Nyanslutningar skall vara lönsamma
Nya fjärrvärmekunder ska vara lönsamma för Övik Energi att ansluta till fjärrvärmenätet, det innebär att kunderna skall vara lönsamma på sikt.

Öppenhet mot kund
Prisförändringar och eventuella förändringar av prismodell(er) ska så långt som möjligt genomföras i dialog med kunderna.

Vy över Örnsköldsvik på vintern, kvällstid

Vi hjälper dig med dina frågor

Erfarenhet, engagemang och lokalkännedom – vår kundservice står redo att hjälpa dig med dina frågor om elavtal, fiber och fjärrvärme. 

Besök Kundservice eller skriv ett meddelande